Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Internetowa Baza Turystyczna

Zapraszamy do zapoznania się z internetową bazą informacji turystycznej Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”. Baza ta ma na celu promocję produktów regionalnych, kulinarnych, ludowych, turystycznych, muzycznych, etc. obszaru „Doliny rzeki Grabi”. Opracowana baza zawiera między innymi: opisy, zdjęcia oraz dane tele-adresowe z terenu 9 gmin członkowskich LGD, a więc: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady, Zelów. Baza danych informacji turystycznej posiada nazwę „Made in Grabia” i w jej skład wchodzą w szczególności następujące komponenty:
• „Sztuka made in Grabia”, która prezentuje ośrodki kultury, twórców ludowych, zespoły ludowe i kapele oraz lokalne produkty.
• „Kuchnia made in Grabia” przedstawia koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, lokalne potrawy, gastronomię, lokalne gospodarstwa pasieczne, produkty regionalne Made in Grabia.
• „Agro made in Grabia” zawiera ośrodki agroturystyczne, hotele, pensjonaty, kwatery, miejsca wypoczynku.
• „Turystyka" zawiera informacje dotyczące zabytków, parków oraz szlaków turystycznych.
• „Wydarzenia” przedstawia imprezy, festyny, wystawy i prezentacje.

 
                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi