Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Buczek - Zabytki

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Buczku (ul. Parkowa 2) – kościół gotycki z XII wieku, kilkukrotnie przebudowywany i restaurowany, ołtarz główny zawiera obraz Madonny z Dzieciątkiem oraz obraz św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem, szczątki fundatorów kościoła Buczkowskich spoczywają w prezbiterium.

 

Zespół pałacowo-fabryczny w Grzeszynie – z początków XX wieku składający się z dworu, przędzalni oraz dwóch domów. Dwór jest zniszczony, lecz zamieszkały, zaś fabryka zrujnowana ( obiekty znajdują się w ewidencji konserwatorskiej).

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi