Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Zelów - Zabytki

Kościół parafialny pw. św. Teodora Męczennika w Kociszewie – drewniany o konstrukcji zrębowej z XVIII wieku poświęcony w 1783 r. do czasu erekcji parafii był kościołem filialnym parafii Św. Wawrzyńca w Łobudzicach. Nawa główna o rzucie prostokąta i węższe od niej prezbiterium zamknięte wielobocznie, zakrystię z lewej strony prezbiterium oraz węższą część frontową obejmującą kruchtę i chór muzyczny. W ołtarzu głównym obraz Serca Jezusowego, w ołtarzach bocznych obrazy MB Częstochowskiej i Miłosierdzia Bożego; ołtarz główny i ambonka z marmuru; organy 8-głosowe.

Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca i Tomasza w Łobudzicach – późnobarokowy kościół z 1795 roku ma charakter zrębowy, wzniesiony został z drewna modrzewiowego, oszalowany, na planie krzyża, którego ramiona tworzą dwie kaplice. Znajduje się w nim cudowny obraz Matki Boskiej Pocieszenia i Cudownej Lekarki (kościół znajduje się w ogólnopolskim spisie sanktuariów Maryjnych).

Kościół parafialny pw. Nawrócenia św. Pawła i Nawiedzenia NMP w Wygiełzowie – wybudowany w 1796 roku, później przebudowany, jest to kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, orientowany, jednonawowy, z węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Strop nawy płaski, dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz ambona, chrzcielnica i ławki barokowe.

Kościół parafialny pw. św. Kazimierza i św. Barbary w Pożdżenicach – pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Kościół jest orientowany,  drewniany, konstrukcji zrębowej, jednonawowy, na planie prostokąta. Dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Bogate uposażenie wnętrza z XVII w. pochodzące zapewne z wcześniejszej świątyni. Obok stoi drewniana dzwonnica z pocz. XIX w.

Kościół Ewangelicko-Reformowany w Zelowie – wybudowany w latach 1821–1825, na poddaszu znajduje się Ośrodek Dokumentacji Dziejów, to pierwsza monumentalna budowla w Zelowie. Został wzniesiony według projektu architekta Zille, posiada klasycystyczny wystrój. Zbudowany na planie prostokąta z kwadratową wieżą. Wewnątrz kościoła znajdują się inskrypcje czeskie, a w tym tablice ku czci Jana Husa i Jana Kalwina.

Zespół dworsko-pałacowy w Krześlowie - to klasycystyczny dwór  1864 roku wraz z parkiem, stawami i strumykiem, obok znajduje się gorzelnia z 1880 roku (obecnie posiadłość prywatna). Park tworzący niegdyś wspaniałe otoczenie dla dworku jest bardzo zaniedbany

Zabytkowy zespół podworski w Kolonii Przecznia – na terenie zabytkowego zespołu podworskiego obejrzeć dwie topole białe o obwodzie pni 500 cm i 630 cm, klon jawor o obwodzie pnia 285 cm oraz dwie lipy drobnolistne o obwodzie pni 440 cm i 630 cm. Wszystkie te drzewa zaliczone są do pomników przyrody. Znajduje się też zabytkowy zespół rezydencjalny w skład którego wchodzi oficyna podworska, dawna kuchnia dworska i park.

Młyn Jamborek w Koloni Karczmy –  drewniano-murowany młyn wodny na rzece Grabi, został zbudowany ok. 1920 r. We wnętrzu  zachowała się stara  się  turbina wodna.  Obecnie młyn jest własnością prywatną, mieści się w nim bar, działający w sezonie. Obok znajduje się łowisko. Można tu kupić świeże ryby. Właściciel pozwala zwiedzać obiekt.

 

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi