Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Dłutów - Zabytki

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Trzech Króli w Dłutowie z połowy XX wieku – wybudowany w latach 1948-1957 w zmodernizowanym stylu neoromańskim, trzynawowy. Kościół położony jest na wzgórzu, więc jego dwie wieże są bardzo rozpoznawalne i widoczne z dużej odległości.

 

Kaplica pw. św. Floriana w Hucie Dłutowskiej – odbudowana w miejscu kaplicy zniszczonej przez okupanta w czasie II wojny światowej.

 

Kaplica Wniebowzięcia NMP w Tążewach - zbudowana w 1876 roku kryje w sobie pewną ciekawostkę. W stojącej obok dzwonnicy znajduje się dzwon z datą... 1225. Nie jest to jednak rok jego odlania (byłby to wtedy najstarszy zabytek w okolicy), ale numer. Jest to bowiem dzwon... kolejowy, zaadaptowany na potrzeby sakralne.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi