Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Widawa - Zabytki

Kaplica św. Rocha w Widawie
Na, znajdującym się nieopodal kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, cmentarzu wznosi się kaplica św. Rocha, zbudowana w 1893 r. w stylu neogotyckim. W jej wnętrzu możemy zobaczyć  drewniany ołtarz z rzeźbami świętego.

 

Nagrobek rektora Akademii Widawskiej dra filologii Michała Płaczkowskiego na cmentarzu w Widawie. – nagrobek ten to jedyny świadek akademickiej przeszłości Widawy. Akademia Widawska została założona w XVI wieku pod patronatem Akademii Krakowskiej, słynęła z wysokiego poziomu nauczania, uczono m.in. filozofii, retoryki, matematyki, geometrii i astronomii.

 

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie – pierwszy drewniany kościół powstał w 1638 roku, obecny murowany wybudowano w latach 1678-1709w stylu   barokowym, orientowany, jednonawowy. W kościele znajduje się ołtarz główny z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania oraz rzeźbami św. Wojciecha i św. Stanisława. W podziemiach mieszczą się krypty z prochami fundatorów Wężyków Widawskich oraz zakonników. Obok kościoła znajduje się klasztor, a w nim muzeum parafialne z cennymi naczyniami liturgicznymi i krucyfiksami oraz zabytkowymi wyrobami lokalnych rzemieślników.

 

Kościół św. Jana Chrzciciela w Brzykowie z II połowy XIX wieku. Jednonawowy. Rozbudowany w 1900 roku. Na ołtarzu głównym obraz św. Anny Samotrzeciej.

 

Kościół Św. Marcina w Widawie - wybudowany z funduszów Wężyków w 1446 r., rozbudowany w XV-XVII w., spalony w 1802 r. Po odbudowaniu w 1846 r. służył jako kościół filialny. Obecnie ze względu na bardzo zły stan techniczny, zamknięty, można oglądać go tylko zza ogrodzenia.


Kościół Św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie - kościół, murowany z 1924, posiada trzy ołtarze późnobarokowe. Z poprzedniego kościoła została przeniesiona renesansowa płyta nagrobna z 1576 z płaskorzeźbioną postacią kobiety z synem Krzysztofem, herbem Jastrzębiec i napisem.


Dawna synagoga w Widawie
- budowana w połowie XIX wieku. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę. Po wojnie umieszczono w niej zakład produkcji odzieży. Obecnie znajduje się tam mini-market i przychodnia lekarska. Synagoga została zbudowana na planie prostokąta, orientowana. Synagoga posiadała charakterystyczny układ, od wschodu sala główna, od zachodu, babiniec z przedsionkiem, miała półkoliście zamknięte okna.

 

Wapiennik w Brzykowie – piec szybowy do wypalania kamienia wapiennego.

 

Młyn w Zborowie – drewniany zabytkowy obiekt z 1917 roku, położony nad rzeką Nieciecz dopływem rzeki Widawki.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi