Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Łask - Zabytki

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Łasku (kolegiata), jest położony przy ul. Warszawskiej 15. Fundatorem był Jan Łaski, Prymas Polski. Kościół został zbudowany w latach 1517–1523 w stylu późnego gotyku, Po pożarze, w 1749 roku, kolegiata zyskała elementy barokowe. wnętrze rokokowe, w nawie bocznej znajduje się XVI-wieczna alabastrowa płaskorzeźba Madonny z Dzieciątkiem będąca celem pielgrzymek. Obiekt wpisany został w 1967 roku do rejestru zabytków.

Kościół pw. św. Ducha w Łasku – zbudowany w 1666 r. z bali modrzewiowych, dach kryty gontem, wewnątrz dekorowany muszelkami. Obecnie pełni funkcję kościoła garnizonowego. Obiekt wpisany został w 1967 roku do rejestru zabytków.

 

Dwór w Ostrowie – eklektyczny dwór murowany zbudowany przez Janusza Szweycera w latach 1917-18 według projektu Romualda Gutta (projektował m.in. budynek GUS w Warszawie), ustawiony frontem „według nieba i zwyczaju polskiego za pięć dwunasta”. Po II wojnie światowej użytkowany jako ośrodek wypoczynkowy. Położony na terenie należącym do Zespołu Szkół Ogrodniczych, a obecnie jest w trakcie remontu. Obok dworu znajduje się zadbany park pozostałość dawnego parku w stylu angielskim.

 

Kościół pw. św. Wojciecha i św. Mikołaja w Borszewicach – neogotycki, zbudowany na przełomie XIX i XX wieku, warto zobaczyć rzeźby barokowe Chrystusa i św. Jana.

 

Dwór w Woli Bałuckiej – neoklasycystyczny dwór murowany z ok. 1830 roku, wcześniej stał tu dwór drewniany. Po 1981 roku został wykupiony przez prywatnego właściciela i wyremontowany. Obiekt położony w ogrodzie, słabo widoczny od strony drogi (ze względu na okazały  starodrzew).

 

Dwór obronny w Łopatkach – murowany, renesansowy obiekt z połowy XVI wieku (prawdopodobnie z inicjatywy wojewody Jarosława Łaskiego), we wnętrzu zachowało się oryginalne sklepienie kolebkowe. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych., pełni funkcję budynku gospodarczego. Właściciele chętnie udostępniają dwór do zwiedzania.

 

Dwór w Gorczynie – Murowany dwór w Gorczynie  został wzniesiony w końcu XVIII stulecia. Przebudowywano go m.in. w początkach XIX w. Jest to budowla parterowa kryta dachem łamanym polskim. Fasadę frontową dworu zdobi portyk wsparty na czterech kolumnach.

 

Cmentarz żydowski w Łasku – został założony na początku XIX wieku i zajmuje powierzchnię około 2 ha, na której zachowało się około stu nagrobków (w tym siedem sarkofagów), z których pięćdziesiąt ma czytelne napisy . Cmentarz znajduje się na południe od centrum miejscowości, w miejscu zwanym Podłaszcze.

Izba Muzealna pn. Muzeum Historii Łasku ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask
Powstało w czerwcu 1997 r. z inicjatywy miejscowego społeczeństwa i bibliotekarzy. Wchodzi dziś w skład Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego i mieści się w pomieszczeniach piwnicznych książnicy.
Placówka ma charakter regionalny. Ponieważ prawie wszystkie eksponaty pochodzą z darów mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, nie stanowią one jeszcze spójnej ekspozycji. Dotyczą jednak historii oraz kultury ziemi łaskiej.

Wśród zgromadzonych już eksponatów na szczególną uwagę zasługują dokumenty notarialne, stare księgi szpitalne, oryginalne świadectwa cechowe, sztandary z okresu I wojny światowej i wiele innych pamiątek kultury materialnej i duchowej, m.in. z okresu zaborów. Na uwagę zasługuje zbiór starych fotografii i pocztówek. Powiększając systematycznie swoje zbiory, muzeum jest placówką nie tylko dokumentującą, ale i inspirującą dalsze badania związane z przeszłością ziemi łaskiej. Muzeum jest przedmiotem dumy wszystkich mieszkańców, także tych żyjących dziś w różnych zakątkach kraju, ale związanych z miastem nićmi sympatii i miłości.
Eksponaty poza wartością historyczną spełniają ważną rolę wychowawczą. Muzeum odwiedzają dzieci i młodzież szkolna, na tle eksponatów odbywają się popularne w mieście lekcje biblioteczne i muzealne.

Młyn w Zielęcicach – powstał w 1947 roku, jest to murowany młyn z drewnianym szczytem, działający do dziś, stanowiący dziś własność prywatną. Istnieje możliwość zwiedzania po wcześniejszym umówieniu się z właścicielem Młyn ten jest jedną z atrakcji znakowanego na żółto Szlaku Młynów nad Grabią, wiodącego wzdłuż tej rzeki z Kolumny do Widawy.

 

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi