Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Dobroń - Zabytki

Kościół pw. św. Wojciecha w Dobroniu – położony jest przy ul. Sienkiewicza 41 erygowany w 1780 r przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Antoniego Ostrowskiego ufundowany przez Kapitułę Krakowską . Kościół jest drewniany (modrzewiowy),  konstrukcji zrębowej, zbudowany na planie krzyża łacińskiego z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Ołtarz główny wczesnobarokowy z rzeźbami świętych biskupów: Wojciecha i Stanisława i z obrazem Boga Ojca z połowy XVII w. W sąsiedztwie kościoła św. Wojciecha znajduje się zabytkowy park, który zajmuje obszar 3,4 ha, założony został w końcu XVIII wieku jako ogród dworski w stylu angielskim. W parku można podziwiać stare okazy dębów, lip, jesionów lub spacerować urokliwymi alejami.

 

Cmentarz wojenny z 1914 r. w Wymysłowie – Piaskach – spoczywa tutaj 654 żołnierzy armii niemieckiej generała Augusta von Mackensena, 71 żołnierzy armii rosyjskiej generała Pawła Plehwego. Oprócz tego pochowano tutaj nieznaną liczbę żołnierzy poległych w bitwie o Łódź w grudniu 1914 roku.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Wymysłowie – Obecnie zachowało się kilka ziemnych mogił, kilkanaście kamiennych nagrobków (część z inskrypcjami w języku niemieckim). Data powstania nekropolii pozostaje nieznana, choć z dat widniejących na nagrobkach można przyjąć, iż powstał w XIX wieku. Cmentarz jest nieczynny od 100 lat a na jego terenie chowano francuskich osiedleńców.

Osada młyńska Talar – powstała w XIX wieku, jest położona po obu brzegach rzeki Grabi.

Młyn jest sukcesywnie remontowany przez obecnych właścicieli, którzy gromadzą również różne narzędzia i urządzenia stosowane w młynarstwie gdyż planują otwarcie muzeum. Obok funkcjonuje bar z którego chętnie korzystają turyści.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi