Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Buczek - Parki

Zabytkowy park w Buczku o pow. 1,6 ha – pozostałość dawnego parku dworskiego, warto zwrócić uwagę na pomniki przyrody (5 drzew, są to: robinia akacjowa, 2 wiązy szypułkowe, jesion wyniosły, lipa drobnolistna) oraz aleję lipową przy ul. Szkolnej (44 lipy).

Źródło: Wydawnictwo Tekst

 

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi