Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Dobroń - Parki

Park dworski w Dobroniu Poduchownym – w sąsiedztwie kościoła św. Wojciecha znajduje się zabytkowy park, który zajmuje obszar 3,4 ha, założony został w końcu XVIII wieku jako ogród dworski w stylu angielskim. W parku można podziwiać stare okazy dębów, lip, jesionów lub spacerować urokliwymi alejami. To jeden z najpiękniejszych parków w województwie łódzkim a najlepiej oglądać go jesienią.

Góry Dobrońskie – to wydmy położone pomiędzy Dobroniem a Chechłem obsadzone drzewostanem z sosny i brzozy celem ochrony przed wietrzną erozją.

 

Leśniczówka Dobroń – ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, liczne tablice tematyczne do prowadzenia prelekcji, wiata kryta strzechą (aby skorzystać z możliwości zwiedzania skontaktować się z leśniczym leśnictwa Dobroń.

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Grabi – utworzony w 1998 roku na powierzchni 4000 ha w obrębie gminy Dobroń, gminy Łask, miasta Łask, gminy Sędziejowice i Widawa. Ochroną objęte są koryto rzeki oraz znajdujące się w dolinie starorzecza, zbiorniki eutroficzne, wydmy śródlądowe, mokradła, łąki i lasy.

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Mogilno – ma powierzchnię 68,5 ha, jego nazwa pochodzi od najbliższych wsi Mogilno Duże  i Mogilno Małe. Ochroną objęta jest wydma śródlądowa porośnięta borem sosnowym.

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dobroń - jest położony w Leśnictwie Mogilno na powierzchni 221,036 ha. Ochroną objęte są wydmy śródleśne oraz torfowiska w różnych fazach sukcesji. Występują tu liczne gatunki roślin chronionych w tym rosiczka okrągłolistna, grzybień północny, widłak torfowy.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi