Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Widawa - Parki

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki o powierzchni 25330 ha z czego 1325 ha przypada na gminę Sędziejowice (tj. 11% powierzchni gminy) – Przedmiotem ochrony są doliny Warty, Widawki i ich dopływów wraz z otoczeniem, a także towarzysząca tym obszarom naturalna szata roślinna. W centralnej części parku znajduje się interesujący węzeł hydrograficzny, który tworzą zbiegające się rzeki Widawka, Grabia i Nieciecz. Obszar parku wyróżnia się w swoim otoczeniu urozmaiconą rzeźbą terenu, zwłaszcza malowniczymi przełomami Warty, gdzie wysokości względne stoków dochodzą do 45 metrów (między Beleniem a Strońskiem) a na powierzchni ukazują się stare utwory wapienne. Z wysokich brzegów można obserwować rozległe panoramy doliny, meandrujące odcinki rzek, starorzecza, obszary wydmowe, torfowiska, tereny podmokłe z bogactwem roślin bagiennych. Bogata flora i fauna, cenne wartości kulturowe, stawiają park jako jeden z bardziej atrakcyjnych w województwie łódzkim.

 

Rezerwacie Winnica -  rezerwat stepowy na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, w pobliżu wsi Wielka Wieś B .Przedmiotem ochrony są murawy i zarośla kserotermiczne wraz z rzadkimi gatunkami roślinnymi. Rezerwat położony jest na skarpie zbudowanej z marglii górno-jurajskich oraz wapieni. Obszar rezerwatu otoczony jest gęstymi zaroślami, otaczającymi wyższe partie wzgórza porośnięte roślinnością stepu kwietnego.

 

Rzeka Widawka - długość 95,8 km prawy dopływ Warty (okol. Burzenina), koło Grabna zasilana wodami rzeki Grabi. Źródła znajdują się na Wzgórzach Radomszczańskich w południowej części województwa łódzkiego.W Kotlinie Szczercowskiej rzeka tworzy meandry. Rzeka częściowo jest spławna. Płynie przez tereny odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, a więc woda w rzece częściowo pochodzi z pomp głębinowych odwadniających odkrywkę Bełchatów i Szczerców.

 

Użytek ekologiczny Góra Charlawa – chroni stanowiska roślinności kserotermicznej wielu gatunków na szczycie pagórka kemowego o wysokości 181 m n.p.m. Z wierzchołka piękny widok na okolicę (zwłaszcza na zachodnią i  północno-zachodnią część Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki).

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi