Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Dłutów - Parki

Park dekoracyjno-leśny w Dłutowie - zajmuje powierzchnię kilku hektarów, znajdują się tutaj piękne okazy dorodnych drzew min. dębów, lecz niestety park jest bardzo zaniedbany i zaśmiecony.

 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dąbrowa o pow. 56 ha znajdujący się na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kolumna, ochroną objęte są 110-letnie jodły oraz kompleks stawów śródleśnych. Występują tu liczne rośliny wodne i bagienne, wśród nich rosiczka, oraz ptactwo wodne – perkozy, kaczki, mewy, czaple.

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Borkowice zajmuje obszar ok. 450 ha, jest położony w leśnictwie Borkowice pomiędzy Dłutowem, Orzkiem i Łaziskami. W skład kompleksu wchodzą lasy porastające  wydmy, oraz malowniczo położone liczne stawy.

 

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi