Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Widawa - szlaki turystyczne

Łódzki Szlak Konny
Pomarańczowy, najdłuższy w Europie.
Powstał w ramach projektu „Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”. Składa się z 2 pętli: wewnętrznej i zewnętrznej – obejmuje łącznie ponad 1800 km.
Z inicjatywy lokalnych ośrodków jazdy konnej szlak wydłużył się o ponad 200 km nowych tras. Planowane jest wyznakowanie kolejnych nowych odcinków.
Szlak łączy ponad 200 ośrodków jeździeckich, oferuje ponad 1000 atrakcji turystycznych. Pozwala na korzystanie z różnych form aktywnego wypoczynku: turystyki rowerowej, pieszej, wodnej.
Liczne ośrodki jeździeckie oferują usługi uwzględniające różny poziom umiejętności jeździeckich turysty.
Portal Turystyki Aktywnej „W siodle” (www.wsiodle.lodz.pl) zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz pozwala łatwo i szybko zaplanować wymarzoną podróż.

Na terenie Gminy szlak prowadzi przez:
Świerczów-Widawa-Rogóźno-Ruda-Chrząstawa-Kolonia Chrząstawa


Szlak Młyny nad Grabią
Żółty, pieszy, długość 36 km.
Szlak jest atrakcją dla turystów, bowiem łączy zachowane elementy architektury przemysłowej
w postaci licznych młynów (6 młynów wodnych zbudowanych nad rzeką Grabią)
z unikatową przyrodą Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Grabi, Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz zabytkami Łasku. Grabia jest jedną z najczystszych rzek województwa łódzkiego. Jej brzegi zamieszkuje liczne ptactwo, bobrze rodziny i wydry. Do najpopularniejszych zabytków na trasie należy młyn „Krzywda” we wsi Brzeski, który pięknie wkomponował się w okalającą go przyrodę.

Na terenie Gminy szlak wiedzie przez:
Podgórze-Widawa-Wola Kleszczowa-Witoldów-Brzyków Kolonia-Brzyków


Europejski Szlak Bursztynowy
Przez gminę przebiega rowerowa trasa tematycznie nawiązująca do starożytnego szlaku handlowego.
Szlak Bursztynowy to droga łącząca niegdyś kraje śródziemnomorskie z Bałtykiem, którym kupcy podążali na wybrzeże po „złoto północy”, czyli bursztyn.
Szlak ten podobnie jak inne historyczne trasy przebiegał naturalnymi „korytami”, jakimi były doliny rzek. Na ziemiach polskich znany jest od ponad 10 tys. lat. Świadczą o tym odkrycia archeologiczne. Przez Polskę biegnie kilkoma równoległymi trasami, które się łączą i przeplatają.       

Na terenie Gminy szlak przebiega przez:
Rezerwat „Winnica”-Siemiechów-Wielka Wieś A-Wielka Wieś B


Skarby Ziemi Sieradzkiej

Rowerowy, niebieski.

Na terenie Gminy trasa wiedzie przez:
Świerczów-Widawa-Podgórze-Górki Grabińskie

 

Szlak Kajakowy
Piękno Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki stwarza okazję do rozwoju turystyki kajakowej. Interesujący jest spływ Widawką, która jest prawym dopływem Warty
o długości 95,8 km.
W centralnej części Parku Krajobrazowego znajduje się interesujący węzeł hydrograficzny, który tworzą zbiegające się rzeki Widawka, Grabia i Nieciecz.
Spływ Widawką można rozpocząć w miejscowości Szczerców w powiecie bełchatowskim, a zakończyć przy ujściu Widawki do Warty.
Szlak Osady Braci Czeskich 
Niebieski, długość ok. 65 km, pieszy, dobre warunki dla kolarzy.
Szlak pozwala odkryć ciekawy rozdział historii regionu łódzkiego. Na początku XIX w. w Zelówku i okolicach osiedlili się członkowie protestanckiej wspólnoty Braci Czeskich. Jako potomkowie wyznawców Jana Husa przyczynili się do rozszerzenia protestantyzmu wśród miejscowej ludności, a także rozwoju gospodarczego zasiedlanych okolic.
Szlak wiedzie przez miejscowości związane z osadnictwem Braci Czeskich i ma na celu popularyzację i przybliżenie ich historii. Głównym punktem szlaku jest Zelów, gdzie do dnia dzisiejszego żyją potomkowie dawnych osadników pochodzenia czeskiego. W mieście działa Parafia Ewangelicko-Reformowana, a przy niej Muzeum Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich, ul. Sienkiewicza 14a, 97-425 Zelów, www.zelandia.pl.

Szlak wiedzie przez:
Chociw Łaski-Ruda-Chrząstawa-Faustynów-Walewice-Pożdżenice-Zelów-Zelówek-Bocianicha-Grzeszyn-Gucin-Rokitnica-Talar-Ldzań-Barycz-Ostrów-Łask Kolumna (PKS, PKP)

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi