Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Łask - szlaki turystyczne

Łask od 1422 r. posiada prawa miejskie, przez stulecia był siedzibą znanego rodu Łaskich, a od XVI wieku ważnym ośrodkiem produkcji sukna oraz miejscem targów i jarmarków. Dzielnicą Łasku jest pięciotysięczna Kolumna, powstała w końcu XIX wieku jako osiedle letniskowe. Łask realizuje edukacyjny program ekologiczny dla uczniów szkół łaskich pn.  ,,Łaskie Bociany” a życie bocianów w gnieździe można obserwować na kamerze internetowej www.bociany.lask.pl.

 

• Punkt Informacji Turystycznej w Łasku
Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask
tel. 43 675 37 76, fax 43 677 05 78
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.pttklask.ex2.pl
• Albin Gajda
Oferuje swoje usługi jako doświadczony przewodnik turystyczny po Łasku.
tel. 43 675 37 87, tel. 601 052 137


Szlak Młynów nad Grabią
Żółty, pieszy, długość 36 km.
Szlak jest atrakcją dla turystów, bowiem łączy zachowane elementy architektury przemysłowej w postaci licznych młynów (6 młynów wodnych zbudowanych nad rzeką Grabią) z unikatową przyrodą Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Grabi, Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz zabytkami Łasku. Grabia jest jedną
z najczystszych rzek województwa łódzkiego. Jej brzegi zamieszkuje liczne ptactwo, bobrze rodziny i wydry. Do najpopularniejszych zabytków na trasie należy młyn „Krzywda” we wsi Brzeski, który pięknie wkomponował się w okalającą go przyrodę.
Źródło: http://www.lask.pl/node/255

Szlak Młynów nad Grabią łączy ze sobą następujące miejscowości:
Łask Kolumna-Łask-Orchów–Okup Fabryczny-Zielęcice-Wola Marzeńska-Marzenin–Kustrzyce-Lichawa-Emilianów-Brody-Brzeski-Kobuzy-Grabica-Wola Wężykowa-Siedlce.


Szlak „Osady Braci Czeskich”
Niebieski, długość ok. 65 km, pieszy, dobre warunki dla kolarzy.
Szlak pozwala odkryć ciekawy rozdział historii regionu łódzkiego. Na początku XIX w. w Zelówku i okolicach osiedlili się członkowie protestanckiej wspólnoty Braci Czeskich. Jako potomkowie wyznawców Jana Husa przyczynili się do rozszerzenia protestantyzmu wśród miejscowej ludności, a także rozwoju gospodarczego zasiedlanych okolic.
Szlak wiedzie przez miejscowości związane z osadnictwem Braci Czeskich i ma na celu popularyzację i przybliżenie ich historii. Głównym punktem szlaku jest Zelów, gdzie do dnia dzisiejszego żyją potomkowie dawnych osadników pochodzenia czeskiego.

W mieście działa Parafia Ewangelicko-Reformowana, a przy niej Muzeum Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich, ul. Sienkiewicza 14a, 97-425 Zelów, www.zelandia.pl.

Szlak wiedzie przez:
Chociw Łaski-Ruda-Chrząstawa-Faustynów-Walewice-Pożdżenice-Zelów-Zelówek-Bocianicha-Grzeszyn-Gucin-Rokitnica-Talar-Ldzań-Barycz-Ostrów-Łask Kolumna (PKS, PKP)


Szlak Okrężny wokół Łodzi
Czerwony, pieszy, dostępny dla rowerów, szlak turystyczny aglomeracji łódzkiej ma charakter pętli o długości ok. 177 km. 
Przebiega przez Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Wysoczyznę Łaską oraz Wysoczyznę Bełchatowską.
Na szlaku są liczne uroczyska leśne będące pozostałością po dawnej Puszczy Łódzkiej oraz obszary wydmowe w okolicach Tuszyna, Pabianic i Łasku. Trasa podzielona jest na mniejsze odcinki i w dolinie rzeki Grabi przebiega jedynie przez dzielnicę Łasku – Kolumnę.


Łódzki Szlak Konny
Pomarańczowy, najdłuższy w Europie.
Powstał w ramach projektu „Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”. Składa się z 2 pętli: wewnętrznej i zewnętrznej – obejmuje łącznie ponad 1800 km.
Z inicjatywy lokalnych ośrodków jazdy konnej szlak wydłużył się o ponad 200 km nowych tras. Planowane jest wyznakowanie kolejnych nowych odcinków.
Szlak łączy ponad 200 ośrodków jeździeckich, oferuje ponad 1000 atrakcji turystycznych. Pozwala na korzystanie z różnych form aktywnego wypoczynku: turystyki rowerowej, pieszej, wodnej.
Liczne ośrodki jeździeckie oferują usługi uwzględniające różny poziom umiejętności jeździeckich turysty.
Portal Turystyki Aktywnej „W siodle” (www.wsiodle.lodz.pl) zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz pozwala łatwo i szybko zaplanować wymarzoną podróż.
Dzięki licznym atrakcjom na szlaku podróż w siodle sprzyja poznawaniu bogactwa przyrodniczego, kulturalnego i historycznego okolicznych terenów.

Na terenie Gminy szlak wiedzie przez miejscowości:
Szadek-Orchów-Wiewiórczyn-Ostrów-Teodory


Szlak Rowerowy „Imienia Św. M. M. Kolbego”

Niebieski.

Na terenie Gminy wiedzie przez miejscowości:
Kolumna (PKP)-Wronowice-Wiewiórczyn-Łask (PKP)-Orchów-Wola Bałucka-Borszewice

 

Szlak Kajakowy nad Grabią
Szlak rozpoczyna się w osadzie Talar (gmina Dobroń), gdzie podziwiać można dwa zabytkowe młyny z XIX w. Dość spokojny początkowo nurt rzeki daje okazję do podziwiania wysokich piaszczystych brzegów i urokliwych plaż. Pierwszą przeszkodą na trasie jest tama w Baryczy, aby ją pokonać, trzeba przenieść kajaki, można też zobaczyć zabytkowy młyn.
Po drugiej stronie tamy brzegi rzeki porasta gęsta roślinność, nurt przyspiesza, szlak nieustannie się zmienia i zaskakuje w dużej mierze za sprawą zamieszkujących dolinę Grabi bobrów. Oprócz bobrów na szlaku można spotkać także wydrę, zimorodka oraz wielu przedstawicieli rodziny ptaków wodno-błotnych. Niezwykle popularnym miejscem jest niewielki most w Baryczy, gdzie można odpocząć na plaży, jak również zakupić niezbędne produkty w miejscowym sklepiku.
Dalej szlak prowadzi w stronę Kolumny, gdzie czekają kamienne progi, piękne łąki oraz największa w okolicy plaża znajdująca się nieopodal dawnego baru „Pod Bykiem”.
Na odcinku Kolumna – Łask koryto rzeki ulega znacznemu poszerzeniu, występują wypłycenia i łachy. Szlak kończy się w Łasku nad zalewem „Zajączek”.


Szlak Kolumna-Lutomiersk
Czerwony, pieszy, dla kolarzy trudny, długość 18 km.
Trasa łącząca letniskowe osiedle Kolumna (obecnie dzielnica Łasku, kiedyś miasto nad Grabią, gdzie w latach 30-tych XX w. wybudowano drewniane wille z werandami przeznaczone dla letników) z dawnym miastem Lutomiersk. Prowadzi przez młode
i urozmaicone lasy oraz wsie położone wśród pól uprawnych, przechodzi w nawodnione licznymi, drobnymi ciekami wodnymi łąki, m.in. dlatego w okresie długotrwałych deszczów jazda na rowerze jest utrudniona.

Przebieg trasy:
Kolumna (PKP)-Janowice-Włodzimierz-Lutomiersk

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi