Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Dobroń - szlaki turystyczne

Szlak Dobroń-Talar
Żółty, pieszy, rowerowy, ok. 6 km.
Trasa doprowadza do najciekawszych fragmentów rzeki Grabi i młyna w Talarze. Umożliwia także obejrzenie kamieniołomów w Mogilnie.

Przebieg trasy:
Dobroń (PKP)-Dobroń Mały-Dobroń Duży-Mogilno Duże-Ldzań-Talar


Szlak Pabianice-Łask
Zielony, pieszy, dostępny dla turystyki rowerowej, długość 26 km, w przeważającej części szlak leśny.
Szlak umożliwia poznanie Lasu Karolewskiego wraz z torfowiskami, malowniczej rzeki Grabi wraz z otaczającymi ją łąkami i lasami, młynów w osadzie Talar, doprowadza do Łasku, gdzie znajdują się ciekawe zabytki architektury i sztuki sakralnej.

Przebieg trasy:
Pabianice (PKP)-Las Karolewski-Hermanów-Terenin-Mogilno-Róża-Talar-Ostrów-Łask (PKP)

 

Szlak Pabianice-Chechło
Niebieski, dla pieszych i rowerzystów, ok. 7 km.
Szlak atrakcyjny przyrodniczo, ciekawe runo leśne i bogaty drzewostan stwarzają dogodne warunki odpoczynku.

Przebieg trasy:
Pabianice (PKP)-Karolew-Hermanów-Las Chechło-Chechło (PKP)


Szlak „Osady Braci Czeskich”
Niebieski, długość ok. 65 km, pieszy, dobre warunki dla kolarzy.
Szlak pozwala odkryć ciekawy rozdział historii regionu łódzkiego. Na początku XIX w. w Zelówku i okolicach osiedlili się członkowie protestanckiej wspólnoty Braci Czeskich. Jako potomkowie wyznawców Jana Husa przyczynili się do rozszerzenia protestantyzmu wśród miejscowej ludności, a także rozwoju gospodarczego zasiedlanych okolic.
Szlak wiedzie przez miejscowości związane z osadnictwem Braci Czeskich i ma na celu popularyzację i przybliżenie ich historii. Głównym punktem szlaku jest Zelów, gdzie do dnia dzisiejszego żyją potomkowie dawnych osadników pochodzenia czeskiego. W mieście działa Parafia Ewangelicko-Reformowana, a przy niej Muzeum Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich, ul. Sienkiewicza 14a, 97-425 Zelów, www.zelandia.pl.

Na terenie Gminy szlak wiedzie przez miejscowości:
Talar-Ldzań-Barycz


Szlak Pabianice-Kolumna
Czerwony, pieszy i rowerowy, długość ok. 19 km.
Szlak prowadzi przez Las Karolewski z mieszanym drzewostanem. Istniejące w lesie rozlewisko wraz z torfowiskiem ma być w przyszłości rezerwatem. Między Mogilnem
a Kolumną znajduje się teren wydmowy, porośnięty częściowo lasem sosnowym, ponadto płyną tu dwie rzeki: Grabia i Pałusznica.

Przebieg trasy:
Pabianice (PKP)-Karolew-Hermanów-Terenin (gajówka)-Mogilno Małe-Mogilno Duże-rzeka Pałusznica-rzeka Grabia-Kolumna (PKP)

 

Szlak Kajakowy Nad Grabią
Szlak rozpoczyna się w osadzie Talar, gdzie podziwiać można dwa zabytkowe młyny z XIX w. Dość spokojny początkowo nurt rzeki daje okazję do podziwiania wysokich piaszczystych brzegów i urokliwych plaż. Pierwszą przeszkodą na trasie jest tama w Baryczy, aby ją pokonać, trzeba przenieść kajaki, można też zobaczyć zabytkowy młyn.
Po drugiej stronie tamy brzegi rzeki porasta gęsta roślinność, nurt przyspiesza szlak nieustannie się zmienia i zaskakuje w dużej mierze za sprawą zamieszkujących dolinę Grabi bobrów.  Oprócz  bobrów, na szlaku można spotkać także wydrę, zimorodka oraz wielu przedstawicieli rodziny ptaków wodno-błotnych. Niezwykle popularnym miejscem jest niewielki most w Baryczy, gdzie można odpocząć na plaży, jak również zakupić niezbędne produkty w miejscowym sklepiku.
Dalej szlak prowadzi w stronę Kolumny, gdzie czekają kamienne progi, piękne łąki oraz największa w okolicy plaża znajdującą się nieopodal dawnego baru „Pod Bykiem”. Na odcinku Kolumna – Łask koryto rzeki ulega znacznemu poszerzeniu,  występują wypłycenia i łachy. Szlak kończy się w Łasku nad zalewem „Zajączek”.


Szlak Kolumna-Lutomiersk
Czerwony, pieszy, dla kolarzy trudny, długość 18 km.
Trasa łącząca letniskowe osiedle Kolumna (obecnie dzielnica Łasku, kiedyś miasto nad Grabią, gdzie w latach 30-tych XX w. wybudowano drewniane wille z werandami przeznaczone dla letników) z dawnym miastem Lutomiersk. Prowadzi przez młode i urozmaicone lasy oraz wsie położone wśród pól uprawnych, przechodzi w nawodnione licznymi, drobnymi ciekami wodnymi łąki, m.in. dlatego w okresie długotrwałych deszczów jazda na rowerze jest utrudniona.

Przebieg trasy:
Kolumna (PKP)-Poleszyn-Janowice-Włodzimierz-Lutomiersk


Łódzka Magistrala Rowerowa (N-S)
Czerwony, łączna długość 201,5 km, Gdańsk-Łódź-Kraków

Na terenie Gminy przebiega przez miejscowości:
Wymysłów-Wincentów-Mogilno-Ldzań


Łódzki  Szlak  Konny
Pomarańczowy, najdłuższy w Europie.
Powstał w ramach projektu „Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”. Składa się z 2 pętli: wewnętrznej i zewnętrznej – obejmuje łącznie ponad 1800 km.
Z inicjatywy lokalnych ośrodków jazdy konnej szlak wydłużył się o ponad 200 km nowych tras. Planowane jest wyznakowanie kolejnych nowych odcinków.
Szlak łączy ponad 200 ośrodków jeździeckich, oferuje ponad 1000 atrakcji turystycznych. Pozwala na korzystanie z różnych form aktywnego wypoczynku: turystyki rowerowej, pieszej, wodnej.
Liczne ośrodki jeździeckie oferują usługi uwzględniające różny poziom umiejętności jeździeckich turysty.
Portal Turystyki Aktywnej „W siodle” (www.wsiodle.lodz.pl) zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz pozwala łatwo i szybko zaplanować wymarzoną podróż.        

Na terenie Gminy wiedzie przez miejscowości:
Wymysłów-Markówka-Dobroń (PKP)-Ldzań-Talar

 

Szlak „Imienia Św. M. M. Kolbego”
Niebieski, rowerowy.

Na terenie Gminy wiedzie przez miejscowości:

Chechło (PKP)-Wincentów-Poleszyn-Orpelów


Szlak Okrężny Wokół Łodzi
Czerwony,  pieszy, dostępny dla rowerów.
Szlak turystyczny aglomeracji łódzkiej ma charakter pętli o długości ok. 177 km.
Przebiega przez Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Wysoczyznę Łaską oraz Wysoczyznę Bełchatowską.

Na terenie Gminy szlak wiedzie przez miejscowości:
Mogilno-Ldzań-rzeka Grabia-Barycz

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi