Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Buczek - szlaki turystyczne

Szlak Osady Braci Czeskich
Niebieski, długość ok. 65 km, pieszy, dobre warunki dla kolarzy.
Szlak pozwala odkryć ciekawy rozdział historii regionu łódzkiego. Na początku XIX w. w Zelówku i okolicach osiedlili się członkowie protestanckiej wspólnoty Braci Czeskich. Jako potomkowie wyznawców Jana Husa przyczynili się do rozszerzenia protestantyzmu wśród miejscowej ludności, a także rozwoju gospodarczego zasiedlanych okolic.
Szlak wiedzie przez miejscowości związane z osadnictwem Braci Czeskich i ma na celu popularyzację i przybliżenie ich historii. Głównym punktem szlaku jest Zelów, gdzie do dnia dzisiejszego żyją potomkowie dawnych osadników pochodzenia czeskiego. W mieście działa Parafia Ewangelicko-Reformowana, a przy niej Muzeum Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich, ul. Sienkiewicza 14a, 97-425 Zelów, www.zelandia.pl.
Na szlaku biegnącym przez malownicze zakątki Wysoczyzny Łaskiej i Kotliny Szczercowskiej odnaleźć można liczne świątynie i cmentarze różnych wyznań, dwory, drewniane młyny wodne (np. Ldzań, Barycz) będące unikalnymi zabytkami techniki.
Szlak wiedzie:
Chociw Łaski-Ruda-Chrząstawa-Faustynów-Walewice-Pożdżenice-Zelów-Zelówek-Bocianicha-Grzeszyn-Gucin-Rokitnica-Talar-Ldzań-Barycz-Ostrów-Łask Kolumna (PKS, PKP)

 

Szlak Rowerowy Zelów-Łask-Zelów
Czerwony, rowerowy, długość ok. 65 km.
Na trasie szlaku m.in. florystyczny i leśny rezerwat przyrody Jodły Łaskie w Gminie Sędziejowice. Najcenniejszym zbiorowiskiem jest grąd jodłowy oraz ponad 200-letnie dęby
i sędziwe sosny. Jodły osiągają tu wysokość 40 m i są w bardzo dobrej kondycji.

Przebieg trasy:
Zelów-Pożdżenice-Krześlów-Wygiełzów-Chajczyny-Petronelów-Buczek Luciejów-Sycanów-Rezerwat Jodły Łaskie-Łopatki-Łask-Wola Łaska-Ostrów-Rokitnica-Jamborek-Karczmy-Kociszew- Bujny Szlacheckie-Bujny Księże-Łobudzice-Zelów


Łódzka Magistrala Rowerowa (N-S)
Czerwony, łączna długość 201,5 km, Gdańsk-Łódź-Kraków

Na terenie Gminy szlak prowadzi przez miejscowości:
Czarny Las-Malenia-Strupiny-Sowińce-Grzeszyn-Gucin


Łódzki Szlak Konny

Pomarańczowy, najdłuższy w Europie.
Powstał w ramach projektu „Turystyka w siodle infrastruktura innowacyjnego
i unikatowego produktu turystycznego”.  Składa się z 2 pętli: wewnętrznej i zewnętrznej łącznie ponad 1800 km.
Z inicjatywy lokalnych ośrodków jazdy konnej szlak wydłużył się o ponad 200 km nowych tras. Planowane jest wyznakowanie kolejnych nowych odcinków.
Szlak łączy ponad 200 ośrodków jeździeckich, oferuje ponad 1000 atrakcji turystycznych. Pozwala na korzystanie z różnych form aktywnego wypoczynku; turystyki rowerowej, pieszej, wodnej.
Liczne ośrodki jeździeckie oferują usługi uwzględniające różny poziom umiejętności jeździeckich turysty.
Portal Turystyki Aktywnej „W siodle” (www.wsiodle.lodz.pl) zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz pozwala łatwo i szybko zaplanować wymarzoną podróż.
Buczek jest jedną z ciekawszych miejscowości na trasie Łódzkiego Szlaku Konnego, który prowadzi przez obszary leśno-rolne.

Szlak w Gminie Buczek wiedzie przez miejscowości:

Bachorzyn-Buczek-Buczek Pieńki-Sowińce-Grzeszyn

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi