Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Wodzierady - szlaki turystyczne

Łódzka Magistrala Rowerowa
Czerwony, długość całkowita 81,6 km.
Jest częścią transeuropejskiej trasy rowerowej Eurovelo mającej w przyszłości połączyć Niemcy, Polskę i Ukrainę. Trasa prowadzi przez urokliwą i spokojną północną część powiatu łaskiego i w gminie od okolic Włodzimierza (na wschodzie) po tereny pomiędzy miejscowościami Pelagia i Dobków (na zachodzie), łącznie ok. 6 km.
Warto zjechać z trasy do Wodzierad – na uwagę zasługuje tu m.in. klasycystyczny dworek szlachecki, i do Kwiatkowic, by zobaczyć m.in. kościoły pw. św. Doroty i św. Mikołaja.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi