Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Dłutów - KGW

Na terenie Gminy Dłutów działa 11 Kół Gospodyń Wiejskich Dłutów, Dąbrowa, Huta Dłutowska, Leszczyny Duże, Tążewy, Redociny, Orzk, Stoczki-Porąbki, Ślądkowice, Mierzączka Duża, Piętków. Wszystkie działają „pod okiem” przewodniczącej Gminnego Koła Gospodyń. Panie zrzeszone w kołach spotykają się z okazji gminnych uroczystości oraz innych organizowanych przez siebie imprez.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi