Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Widawa - KGW

• KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W WIELKIEJ WSI
KGW w Wielkiej Wsi powstało w 1936 roku. Na przestrzeni lat Panie podejmowały wiele inicjatyw, mających na celu integrację środowiska wiejskiego, pielęgnowanie tradycji, a także pomoc rolnikom i ułatwienie życia sobie samym – gospodyniom wiejskim. Szczególnie w pierwszych latach działalności koła, biorąc pod uwagę ówczesne warunki życia, pomoc ta była istotna.Ważnym elementem działalności Koła Gospodyń Wiejskich było organizowanie szkoleń i kursów, które kształciły i wypełniały kobietom wolny czas. Były to m.in. kursy gotowania, wypieków czy robótek ręcznych. Organizowano konkursy, zabawy i loterie oraz świadczono pomoc ludziom jej potrzebującym. Panie uczestniczyły także w różnego rodzaju imprezach, wystawach, targach czy prezentacjach.Dziś Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi nadal skupia Panie w różnym wieku, ale młode duchem, aktywne i twórcze. Panie prowadzą aktywną działalność nie tylko na rzecz mieszkańców Wielkiej Wsi, ale również reprezentują wioskę na tle Gminy i Powiatu, a także chętnie uczestniczą w życiu swojej parafii

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi