Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Dobroń - KGW

• KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY DOBROŃ działają w: Dobroniu, Chechle, Orpelowie, Mogilnie Małym, Mogilnie Dużym, Róży, Markówce i Wymysłowie Francuskim.
Najstarszym jest KGW w Dobroniu. Główna działalność  KGW opiera się na współpracy z innymi organizacjami działającymi na terenie Gminy oraz ze społecznością lokalną. Panie współorganizują wiele uroczystości: powiatowych, gminnych, parafialnych. Biorą również udział w imprezach odbywających się poza gminą. Przykładem jest udział w „Smakach Ziemi Łódzkiej” – imprezie, podczas której prezentują się koła gospodyń wiejskich, twórcy ludowi oraz zespoły folklorystyczne z całego województwa.
W 2013 r. w IV edycji Warsztatów „Smaki Ziemi Łódzkiej” sukces odniosły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mogilnie Małym, zdobywając I miejsce w konkursie „Smaczne Łódzkie”, podczas którego serwowały kurczaka faszerowanego na słodko z borówką leśną. Oprócz walorów smakowych zachwyt komisji konkursowej wzbudził efektowny sposób podania potrawy, a zwłaszcza żywe kwiaty zdobiące serwetki.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi