Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Zelów - KGW

• STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH KURÓWEK-KURÓW
Kurówek 37, 97-425 Zelów
Celem działania koła jest m.in. obrona praw, reprezentowanie interesów kobiet, działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet z terenu wsi Kurówek oraz Kurów i ich rodzin, prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków bytowych rodzin z terenu wsi, wymiany kulturalnej, wiedzy regionalnej, dbałość o ludową kulturę, rozwój artystyczny ruchu amatorskiego. Panie często występują podczas uroczystości gminnych, również reprezentują Gminę na imprezach w innych miejscowościach, posiadają własne ludowe stroje.

• STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH POŻDŻENICE
Pożdżenice 140, 97-425 Zelów
Głównym celem działania Stowarzyszenia jest m.in. wzbogacanie i rozwijanie umiejętności kulinarnych, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa wśród mieszkańców wsi, wspomaganie rozwoju wspólnot społeczności lokalnych oraz działalność integrująca wszystkich mieszkańców.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi