Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Wodzierady - KGW

• STOWARZYSZENIE KLUB KOBIET „KWIATKOWIANKI”
Łaska 39, 98-105 Kwiatkowice
Panie ze Stowarzyszenia bardzo chętnie włączają się w organizację różnych gminnych uroczystości np. brały udział w imprezie „Łódzkie czyta” podczas festynu w Kwiatkowicach. Uczestniczyły też w imprezach organizowanych poza Gminą, np. na IV edycji „Smaków Ziemi Łódzkiej” na stoisku LGD „Dolina rzeki Grabi” serwowały rozmaite ciasta, naleśniki, mięsa oraz tradycyjny chleb ze smalcem.

• STOWARZYSZENIE „ŚWIETLICA WIEJSKA” W LEŚNICY
Leśnica 38,  98-105 Wodzierady
Działalność Stowarzyszenia znana jest mieszkańcom Gminy. Organizuje ono każdego roku m.in. wieczór karnawałowy, zakończenie karnawału „Pączek” i inne spotkania. Organizowała też gminną uroczystość „Dożynki Leśnica 2011”. „Świetlica Wiejska” bywa też współorganizatorem innych gminnych uroczystości. W organizowanych przez siebie imprezach często odwołuje się do tradycji miejscowości i Gminy Wodzierady.

• STOWARZYSZENIE „ROZWÓJ NA RZECZ DOBKOWA” W DOBKOWIE
98-105 Dobków 4, tel. 43 677 32 24

Na terenie Gminy działa też Koło Gospodyń Wiejskich w Dobruchowie.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi