Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Buczek - gastronomia

• Bar PRZYSTAŃ II – Adam Tomczak, ul. Parkowa 1, 98-113 Buczek, tel. 43 677 40 15
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
• Bar IGREK – Agnieszka Grzegorczyk, ul. Główna 63a, 98-113 Buczek, tel. 43 677 45 10
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
• Bar „Kaprys” w Ośrodku Aktywnego Wypoczynku „Centrum” – Grażyna Koszyk
Petronelów, 98-113 Buczek, tel. 602 646 235

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi