Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Dobroń - festyny

Dni Dobronia
Odbywają się corocznie w czerwcu. W 2013 roku po raz XXIV do Parku Gminnego zjechały gwiazdy, artyści i liczni goście, by wspólnie uczcić święto Gminy. Impreza adresowana jest do dzieci, jak i starszych mieszkańców. Przygotowywane są stoiska o charakterze handlowym, gastronomicznym, wystawienniczym, m.in. prace lokalnych twórców oraz liczne pokazy. Nie brakuje wesołych konkursów z nagrodami oraz zabaw i konkurencji o charakterze sportowym.

W obchodach udział biorą lokalni artyści, jak i zaproszone zespoły spoza Gminy. Żelaznym punktem uroczystości jest występ Orkiestry Dętej, zespołu o wyjątkowo bogatej historii i tradycjach. W tym roku Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń” wzruszał i kołysał publiczność, prezentując wiązankę tradycyjnych, ludowych utworów. Podziwiać można było również m.in. Zespół FRESH MOVE z Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zespół Tańca Nowoczesnego „Wena” z Łasku. Prawdziwą perełką na dobrońskiej scenie tego dnia okazał się Zespół „Inspiracja” oraz INO ROS, który z góralskim przytupem pożegnał mieszkańców i zakończył obchody tegorocznych Dni Dobronia.

Kolory Polski
Od lat Gmina gości Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”. Występy odbywają się w kościele pw. św. Wojciecha w Dobroniu.


Beata Przybytek


Ognisko dla mieszkańców w Parku Gminnym

Co roku artyści prezentują inny rodzaj muzyki, np. kameralną, organową, muzykę dawną, folk, jazz, współczesną czy filmową. Festiwalowi towarzyszą dodatkowe wydarzenia, wycieczki, widowiska, warsztaty muzyczne, wystawy lokalnych twórców, prace członkiń Koła Gospodyń Wiejskich,  atrakcje kulinarne, biesiady czy pikniki. W 2013 roku w ramach 14. edycji odbył się koncert zatytułowany „I’m gonna rock you”.


Imprezy organizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne

Cyklicznymi wydarzeniami w Gminie są imprezy organizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na jej terenie. Należą do nich zawody sportowo-pożarnicze, gminne manewry, święto patrona strażaków – św. Floriana, majówki i inne.

Dnia 25 sierpnia 2013 r. odbyły się w gminie zawody sportowo-pożarnicze. Patronat nad imprezą objął wójt Gminy Dobroń. Na boisku przy Zespole Szkół  w Dobroniu zmierzyły się drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z Dobronia, Chechła, Orpelowa, Markówki, Róży, Ldzania, Mogilna i Mrągów. W zawodach powiatowych Gminę Dobroń reprezentowały OSP Chechło, OSP Dobroń, OSP Orlrpów i OSP Dobroń – drużyna żeńska. Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Chechle zwyciężyła w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP, które odbyły się 28 września 2013 r. w Pabianicach.


Zwycięska Drużyna OSP w Chechle z pucharem za I miejsce na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP w Pabianicach, 28.09.2013 r.

Koncert Noworoczny
Koncerty Noworoczne przedłużają radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, dlatego chętnie w nich uczestniczymy. W Dobroniu odbył się taki koncert dnia 5 stycznia 2013 r. i przyciągnął tłumy publiczności do Zespołu Szkół im. Jana Długosza.

Pan Robert Jarzębak, Wójt Gminy Dobroń, powitał zaproszonych gości oraz wszystkich mieszkańców i zaprosił do wysłuchania koncertu. Na scenie wystąpili:

– Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń”,
– Orkiestra Dęta w Dobroniu,
– Zespół tańca nowoczesnego „Wena” z Łasku,
– Zespół tańca „Kaboom”,
– Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”,
– „Zelowskie Dzwonki”,
– „The Ukrainian Folk”.
Wieczór uświetnił także pokaz sztuk walki, a na koniec na mieszkańców czekał widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi” na Koncercie Noworocznym reprezentowała Pani Prezes Zarządu Anna Doliwa wraz z Panem Wiceprezesem Ireneuszem Omyłą.

Wystawy fotograficzne
Bogdan Prusisz ur. 08.04.1968 r. Mieszkaniec Dobronia jest fotografem i poetą z zamiłowania. Fotografią zajmuje się od 1990 roku. Z zebranych prac powstały ekspozycje: „Dzieci w obiektywie”, „Moje odloty” – fotografie ptaków, „Obiektywem malowane” – fotografie kwiatów, „Złap wiatr” – zdjęcia wiatraków, „Ptaki – reaktywacja” (w przygotowaniu wystawa „Żyj kolorowo” – motyle, owady). Prace artysty prezentowane były na indywidualnych wystawach m. in. w Domaniewicach, Bolimowie, Popowie, Głownie, Łowiczu, Dobroniu. Jego zdjęcia wisiały również w Łodzi w Pałacu Poznańskich, Muzeum Kinematografii i Porcie Łódź. Porusza się w kręgu Łódzkiego Związku Fotografów Przyrody, uczestniczy w działalności artystycznej „Grupy Grabia”, jego zdjęcia można było oglądać w projektach: „Drzewa rzeki”. „Woda” i „Nie czyń drugiemu…”, a także w ramach programu Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”.  Zdjęcia Bogdana Prusisza zostały też umieszczone w katalogu pt.: „Dolina rzeki Grabi – rzeka możliwości”, a także w zbiorze wierszy pt.: „Paprochy”, na stronie internetowej Gminy Dobroń, i GOKu w Dobroniu.
„Moje odloty” – fotografie ptaków
„Dzieci w obiektywie”

Bogdan Prusisz od roku 1998 zajmuje się pisaniem wierszy (zwanych przez samego autora „wierszydłami”). Po dziesięciu latach pisania 01.07.2008 r. dla przyjaciół i bliskich wydał zbiór poezji pt. „Paprochy”. Organizuje też wieczory autorskie z pomocą znajomych między innymi  „Kobieta i mężczyzna na sinusoidzie”, (z Malwą Blum), „Bajadrianki” (z Malwą Blum, a także Anetą i Natalką Wolanowskimi) i „Obłędy’ w którym czynnie uczestniczyli bliscy autora. Bajka o Broniu dostępna na stronie internetowej Gminy Dobroń. Niżej kilka wierszy z tomiku „Herezje”, który zostanie wydany 01.07.2018 roku. Rzeczy starsze w „Paprochach”. 
Kontakt: tel. 517-544-047, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi