Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Dłutów - festyny

Gminne Dożynki
Tradycją każdej gminy wiejskiej jest coroczne Święto Plonów, które odbywa się zazwyczaj we wrześniu. Rozpoczyna je msza św. dziękczynna. Ważnym punktem uroczystości jest przekazanie pięknych wieńców dożynkowych wykonanych z kłosów zbóż, owoców i kwiatów przez Koła Gospodyń Wiejskich na ręce gospodarza gminy (czyli Pani Wójt) i dalej organizacjom rolniczym.

Tradycja nakazuje też, aby podzielić się chlebem upieczonym z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów. Po oficjalnej części uroczystości rozpoczyna się festyn, na który składają się występy lokalnych artystów, pokazy, konkursy, a kończy je wspólna zabawa. W 2013 roku gospodarzem dożynek było sołectwo Tążewy.

Dni Dłutowa
Od 2009 r. regularnie organizowane są Dni Dłutowa. Impreza trwa dwa dni i obfituje w atrakcje przygotowane dla młodszych i starszych mieszkańców Gminy. Na program składają się liczne występy muzyczne formacji dziecięcych i starszych wykonawców, koncert orkiestry dętej, pokazy akrobacji, wyścigi cross country, konkursy i turnieje. Święto kończy wspólna zabawa taneczna.

V Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich – Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013
Celem głównym imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.
Gmina Dłutów, włączając się w to sportowe święto, proponuje wszystkim mieszkańcom wybór imprez, zachęcając jednocześnie do wzięcia w nich udziału. Odbywają się gry zespołowe, takie jak m.in.: piłka nożna, siatkowa, oraz konkurencje indywidualne.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi