Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Dłutów - ośrodki kultury

DOM KULTURY I BIBLIOTEKA W DŁUTOWIE
ul. Polna 3, 95-081 Dłutów, tel. 44 634 02 13

SALA TRADYCJI ZIEMI DŁUTOWSKIEJ
Drzewociny 34, 95-081 Dłutów:
Pomysł na utworzenie miejsca, w którym mogłyby być zgromadzone, wystawione oraz bezpiecznie przechowywane cenne rekwizyty dnia codziennego pochodzące od mieszkańców Gminy Dłutów, powstał lata temu. Głównymi pomysłodawcami byli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dłutowa, do których trafiały przeróżne przedmioty, zdjęcia, dokumenty, niektóre ratowano przed wyrzuceniem na śmietnik lub spaleniem. Ich liczba rosła i zamiast wzbogacać pamięć o lokalnych tradycjach, historii i ludziach, stawały się kłopotliwym do przechowywania zbiorem.

W 2012 roku, dzięki dotacji z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego oraz życzliwości władz samorządowych rozpoczęto prace nad stworzeniem niepowtarzalnego miejsca. W jednym, niezbyt obszernym pomieszczeniu zebrano i wystawiono dziesiątki zdjęć pochodzących nawet z początku XX w., drewniane narzędzia codziennego użytku, ręcznie wykonane koronki i hafty, tradycyjne stroje, dokumenty urzędowe, akwarele przedstawiające okolice Dłutowa i wiele innych. Eklektyczne zbiory umieszczono w przepięknych gablotach wykonanych przez miejscowego artystę ludowego p. Jana Rybaka, który ma na swoim koncie takie dzieła, jak replika samolotu Łoś, kapliczki przydrożne, zdobienia na ścianach i wiele innych. Prace zakończono jesienią 2013 roku. Sala jest dostępna dla zwiedzających w dni robocze od 8:00 do 16:00. W innych terminach należy się indywidualnie umawiać z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Dłutowa lub za pośrednictwem Urzędu Gminy w Dłutowie. W przypadku organizacji bardziej licznej wycieczki przyjazd należy uzgodnić z Kierownikiem ŚDS w Drzewocinach.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DŁUTOWA
ul. Główna 11, 95-081 Dłutów
Towarzystwo propaguje działalność kulturalno-oświatową na terenie Gminy. Wydaje czasopismo „Kronika Gminy Dłutów”. Pismo poświęcone jest bieżącym sprawom Gminy, kulturze, sportowi oraz historii. Ukazuje się od 1997 r. Towarzystwo wydało też monografię pt. „Dzieje Dłutowa i wsi okolicznych”, będącą cennym źródłem informacji o historii gminy.

Źródło: Magdalena Kardas – Urząd Gminy w Dłutowie, Mariola Seliga
Źródło: Plan odnowy miejscowości Dłutów 2009-2016

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi