Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Łask - ośrodki kultury

1. ŁASKI DOM KULTURY
ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask
tel. 43 675 37 13, tel./fax 43 675 54 84
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.laskidomkultury.pl

Łaski Dom Kultury już od ponad 50 lat prowadzi działalność kulturalną na terenie Łasku oraz w okolicach. Szczególny nacisk jest kładziony na amatorski ruch artystyczny. Działalność ŁDK obejmuje wszystkie grupy wiekowe, tzn. dzieci, młodzież i dorosłych, a także osoby  w wieku emerytalnym. W ramach zajęć prowadzone są zajęcia związane ze śpiewem, tańcem, plastyką, grą teatralną czy muzyką. Na terenie Łaskiego Domu Kultury działa również Łaskie Towarzystwo Kulturalne.

2. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JANA ŁASKIEGO MŁODSZEGO
ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask
tel. 43 675 23 99
www.biblioteka.lask.pl

3. IZBA MUZEALNA PN. MUZEUM HISTORII ŁASKU
ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask
Powstało w czerwcu 1997 r. z inicjatywy miejscowego społeczeństwa i bibliotekarzy. Wchodzi dziś w skład Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego i mieści się w pomieszczeniach piwnicznych książnicy. Placówka ma charakter regionalny. Ponieważ prawie wszystkie eksponaty pochodzą  z darów mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, nie stanowią one jeszcze spójnej ekspozycji. Dotyczą jednak historii oraz kultury ziemi łaskiej. Wśród zgromadzonych już eksponatów na szczególną uwagę zasługują dokumenty notarialne, stare księgi szpitalne, oryginalne świadectwa cechowe, sztandary z okresu I wojny światowej i wiele innych pamiątek kultury materialnej i duchowej, m.in. z okresu zaborów. Na uwagę zasługuje zbiór starych fotografii i pocztówek. Powiększając systematycznie swoje zbiory, muzeum jest placówką nie tylko dokumentującą, ale i inspirującą dalsze badania związane z przeszłością ziemi łaskiej. Muzeum jest przedmiotem dumy wszystkich mieszkańców, także tych żyjących dziś w różnych zakątkach kraju, ale związanych z miastem nićmi sympatii i miłości.

Eksponaty poza wartością historyczną spełniają ważną rolę wychowawczą. Muzeum odwiedzają dzieci i młodzież szkolna, na tle eksponatów odbywają się popularne w mieście lekcje biblioteczne i muzealne.

4. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RZEKI GRABI”
ul. Batorego 31 lok. 106, 98-100 Łask
tel./fax 43 676 21 30
www.dolinagrabi.pl,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów gmin wiejskich Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady i gmin miejsko-wiejskich Łask i Zelów, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

5.TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁASKIEJ
ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, tel. 43 675 35 27
Celem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej jest krzewienie miłości do miasta Łasku i regionu, popularyzacja historii i teraźniejszości oraz związanych z nią wydarzeń i ludzi. Towarzystwo upowszechnia też i pielęgnuje miejscowe tradycje i zwyczaje, wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy, członków, twórców i animatorów kultury, inspiruje akcje społeczne i kulturalne służące rozwojowi miasta i regionu.

6.ŁASKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE (siedziba: Łaski Dom Kultury)
ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask, tel. 43 675 37 13
Łaskie Towarzystwo Kulturalne zapoczątkowało swoją działalność w marcu 1996 r. Głównym zadaniem Towarzystwa stała się animacja działań kulturalnych na terenie ziemi łaskiej. Towarzystwo sprawuje patronat nad Społecznym Ogniskiem Muzycznym, w którym młodzież poznaje techniki gry na różnych instrumentach. W zakres działań Towarzystwa wchodzi również gromadzenie środków finansowych celem wspomagania instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury i sztuki. Na trwałe w harmonogram imprez Łaskiego Towarzystwa Kulturalnego wpisał się rokrocznie odbywający się Jarmark Łaski.

7.POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ W ŁASKU
Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask
tel. 609 630 520,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.pttklask.pl

Towarzystwo stawia sobie za zadanie upowszechnianie turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i zaprasza członków i sympatyków Oddziału PTTK w Łasku oraz wszystkich preferujących aktywny tryb życia i mających potrzebę poznawania nowych miejsc, do udziału w imprezach turystycznych i krajoznawczych. Zachęca do współpracy i zgłaszania propozycji wypraw i wycieczek (kajakowych, pieszych, górskich, rowerowych, marszy na orientację  i innych imprez). Chętnie widziałoby w swoich szeregach dzieci i młodzież oraz rodziców i nauczycieli.

8.KLUB 32. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŁASKU
Plac Lotników Łaskich, 98-100 Łask
tel. 43 677 05 28
Skupia m.in. uzdolnionych, z wieloma pasjami i odnoszących sukcesy młodych ludzi.
Przykładem mogą być osiągnięcia:
– W Radomiu w dniach 30–23.03.2013 r. odbył się przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Sił Powietrznych. Klub 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego zdobył 3 tytuły laureata i 3 wyróżnienia. Teatr tańca „Gothika” jako laureat reprezentował będzie Siły Powietrzne na XVI Przeglądzie Form Scenicznych Wojska Polskiego w Koszalinie. Wyróżnienie w kategorii poezja śpiewana zdobył zespół „Smat”, a w kategorii zespoły rockowe zespół „Red Ties And Dobity”. Prace plastyczne otrzymały wyróżnienie w kategorii dziecięcej oraz dwa tytuły laureata.
– W ramach 15. Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego Kołobrzeg 2013 po raz kolejny doceniono młodych artystów reprezentujących Klub 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, otrzymali oni zaszczytne tytuły laureata, wyróżnienia i nagrody.

9.CENTRUM SPORTU I REKREACJI W ŁASKU
ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask
tel./fax 43 676 11 77
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.csir.lask.pl

Przedmiotem statutowej działalności CSiR jest:
– świadczenie usług z zakresu sportu, turystyki i rekreacji,
– utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych,
– współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sferze kultury fizycznej,
– organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

10.Kryta Pływalnia
ul. Szkolna 2, 98-100 Łask
tel./fax 43 676 11 77, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Obiekt jest czynny codziennie: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–22.00 oraz w soboty  i niedziele w godz. 11.00–19.00. Pływalnia przystosowana jest do prowadzenia różnego rodzaju zajęć, tj. nauki pływania, doskonalenia pływania, rekreacji wodnej, gier i zabaw w wodzie z użyciem różnych przyborów, zajęć dla osób niepełnosprawnych. Nowoczesny system technologiczny uzdatniania wody w basenie zapewnia w niecce wodę o stałej temperaturze 28°C oraz odpowiedniej jakości kontrolowanej przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

11.ŁASKIE BRACTWO STRZELCÓW KURKOWYCH
Plac Lotników Łaskich 1, 98-100 Łask
tel. 502 769 969
ŁASKIE BRACTWO STRZELCÓW KURKOWYCH
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
HETMAN ŁASKIEGO BRACTWA STRZELCÓW KURKOWYCH
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.bractwo.ex2.pl
Jest kontynuatorem zawołania „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Celem Bractwa jest działalność dla dobra kraju, podtrzymywanie tradycji i idei patriotycznych oraz szerzenie wartości kulturowych.

12.STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI ŁASKIEJ
ul. Warszawska 38, 98-100 Łask
tel. 605 630 380, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Obszary działań to m.in:
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Źródło: www. rozwojuziemi.pl
Źródło: Łaski Dom Kultury
Źródło: www.bractwo.ex2.pl
Źródło: Łaski Serwis Samorządowy
Źródło: www.32blot.wp.mil.pl
Źródło: Biblioteka Publiczna w Łasku
Źródło: www.dolinagrabi.pl
Źródło: www.pttklask.pl
                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi