Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Wodzierady - ośrodki kultury

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W WODZIERADACH Z SIEDZIBĄ W KWIATKOWICACH KOLONIA

Stowarzyszenie Klub Kobiet „Kwiatkowianki” – tel. 43 677 30 50
Działa od 2010 r. i jest bardzo aktywne, chętnie uczestniczy w lokalnych uroczystościach i imprezach. Panie cyklicznie organizują uroczystość dedykowaną św. Cecylii – patronce śpiewu i muzyki kościelnej. Uroczystość ta jest specjalnie przygotowana i dedykowana wszystkim lokalnym zespołom wokalno-muzycznym.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WODZIERADACH Z SIEDZIBĄ W KWIATKOWICACH
ul. Szkolna 17, tel. 43 677 30 42
www.biblioteka.wodzierody.pl
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Stowarzyszenie „Świetlica Wiejska” w Leśnicy.
Działalność Stowarzyszenia znana jest mieszkańcom Gminy. Organizuje ono każdego roku m.in. wieczór karnawałowy, zakończenie karnawału „Pączek” i inne spotkania. „Świetlica Wiejska” bywa też współorganizatorem gminnych uroczystości. W organizowanych przez siebie imprezach często odwołuje się do tradycji miejscowości i Gminy Wodzierady.

Fundacja im. Brata Alberta założona została w 1987 roku w Krakowie.
Fundacja jest organizacją typu non profit działającą w oparciu o prywatne darowizny, kwesty oraz państwowe i samorządowe subwencje celowe. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochód ze sprzedaży prac podopiecznych przeznaczony jest w całości na fundusz socjalny podopiecznych. Celem pracy jest zwiększenie możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznych, a w konsekwencji w maksymalnym stopniu włączenie ich w społeczeństwo. Dom dla niepełnosprawnych w Chorzeszowie, gmina Wodzierady, działa od lipca 2001 roku i pracują w nim wychowawczynie – terapeutki, rehabilitant, psycholog i pielęgniarka. W Domu organizowane są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, kulturalne i sportowe. Powstał klub – sekcja sportowa w ramach Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska. Zawodnicy z Chorzeszowa zdobyli już swoje pierwsze medale na szczeblu wojewódzkim. Wiele czasu poświęca się również na zajęcia terapeutyczne, na których w miarę możliwości powstają nowe „dzieła” podopiecznych wykonywane różnymi technikami.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi