Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Wodzierady - zespoły

Orkiestra Dęta jest chlubą Gminy, a powstała po I wojnie światowej. W owych czasach orkiestra dawała koncerty i obsługiwała uroczystości regionalne. W okresie okupacji zawiesiła swą działalność, aby wznowić ją po odzyskaniu niepodległości. Obecnie orkiestra czynnie uczestniczy we wszelkich uroczystościach strażackich, gminnych oraz parafialnych na terenie Gminy Wodzierady, a także poza nią.


www.orkiestra.kwiatkowice.pl

Może pochwalić się zajmowaniem czołowych miejsc w przeglądach organizowanych przez Zarząd Wojewódzki OSP w Sieradzu i Polski Związek Chórów i Orkiestr w Łodzi oraz udziałem w Międzywojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych w Dębnie i Sandomierzu. Od 1991 roku uczestniczy w Spotkaniach Kulturalnych Orkiestr Dętych OSP. W 2013 r. zajęła I miejsce w XIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych `Buczek 2013. Dyrygentem jest Dariusz Kossakowski.

Zespół śpiewaczy „Kwiaty Polne” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Klubu Kobiet „Kwiatkowianki”. W marcu 2012 roku wszedł w skład organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia.

W sierpniu 2012, dzięki dotacji unijnej, zespół otrzymał jednolite stroje. Występuje podczas świąt regionalnych, festynów na terenie Gminy, powiatu, województwa. Uczestniczył w przeglądach muzycznych, festiwalach, koncertach. W repertuarze posiada piosenki biesiadne i ludowe, przyśpiewki, kolędy i pieśni kościelne. Instruktorem i dyrygentem jest Włodzimierz Smolarek.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi