Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Dobroń - zespoły

Orkiestra Dęta – zespół o wyjątkowo bogatej historii i tradycjach.
Orkiestra uczestniczy w licznych uroczystościach kościelnych i państwowych na terenie Gminy, powiatu i województwa. Od 1946 roku uczestniczy regularnie w obchodach Święta Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Regularnie bierze udział w przeglądach, konkursach i festiwalach. Dyrygentem orkiestry jest Mirosław Klepaczka. Repertuar obejmuje wiele gatunków muzycznych: marsze, pieśni okolicznościowe, utwory taneczne. Szczególnym wyróżnieniem dla członków dobrońskiej orkiestry był fakt zaproszenia jej do uczestnictwa w powitaniu na Jasnej Górze Ojca Świętego – Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do kraju w 1979 roku oraz zasilenie składu 320-osobowej orkiestry, która uczestniczyła w uroczystościach na Lublinku, podczas wizyty Ojca Świętego w dniu 13 czerwca 1987 roku.

Liczne sukcesy orkiestry nie byłyby możliwe bez współpracy z wybitnymi fachowcami pracującymi od 1955 roku. Kolejno kapelmistrzami orkiestry byli: Stanisław Bartosik, Mikołaj Stanisławski, Aleksander Matuszyński, Władysław Gębicki, Kazimierz Szczepański. Szczególnym optymizmem może napawać fakt, że ewidentnie nie grozi orkiestrze zaprzestanie działalności ze względu na brak nowych kandydatów. Grają dziś przedstawiciele już piątego pokolenia członków – założycieli orkiestry, co najlepiej świadczy o jej trwałej pozycji i znaczeniu dla lokalnego życia kulturalnego.

Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń”
Bogaty repertuar „Dobronia” wypełniają pieśni i tańce regionu sieradzkiego, łowickiego, krakowskiego, kujawskiego, opoczyńskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, śląskiego, tańce górali żywieckich, beskidzkich, podhalańskich, widowiska regionalne „Siemieniec”, „Wesele sieradzkie” oraz tańce narodowe: polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek. Zespół prezentował swój dorobek artystyczny na scenach wielu krajów Europy, m.in.  w Niemczech, Austrii, byłym ZSRR, byłej Jugosławii, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Hiszpanii, Finlandii, Holandii, we Francji, Włoszech, na Węgrzech, Sycylii oraz  w Korei Północnej.

Skład zespołu tworzą mieszkańcy Dobronia i pobliskich miejscowości. Tradycja wspólnego tańca przechodzi z pokolenia na pokolenie. Najmłodsi uczestnicy „Dobronia” to już trzecie pokolenie tancerzy. Instruktorzy: Marlena Prusisz, Stanisław Wojtczak, Janusz Kaźmierczak, Kamila Zastróżna.

Zespół wokalny „VOLARE”
Repertuar zespołu obejmuje przeboje muzyki rozrywkowej, biesiadnej, sięga też do pieśni religijnych, uczestniczy w wielu imprezach okolicznościowych, koncertach i przeglądach. Zespół prowadzi: Piotr Koper.

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”
Towarzystwo powstało w 1886 r. z inicjatywy księdza Walentego Mruka, dziedzica Zygmunta Kellera oraz braci Antoniego i Wojciecha Kabzów. Liczyło 30 członków. Chór uczestniczył w Jubileuszowej Mszy Św. 40-lecia Kapłaństwa J. E. Ks. Biskupa  dr Adama Lepy transmitowanej dla TV POLONIA (2002 r.), brał również udział w Mszy św. transmitowanej z lokalnego kościoła dla TV POLONIA w dniu 8 lutego 2009 r. W dniu 6 sierpnia 2009 r. uczestniczył w uroczystościach związanych z nadaniem J. E. Ks. Biskupowi dr Adamowi Lepie Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń. Chór brał również udział w obchodach 230. rocznicy erygowania parafii Św. Wojciecha  w Dobroniu. Uroczystą Mszę Św. w dniu 30 maja br. celebrował J. E. Ks. Abp. dr Władysław Ziółek – Metropolita Łódzki.

W dniu 16 stycznia 2011 r. świętowano 125-lecie działalności Towarzystwa Śpiewaczego „LUTNIA”. Uroczystą Mszę Św. w kościele św. Wojciecha w Dobroniu celebrował J. E. Ks. Biskup dr Adam Lepa. Chór „LUTNIA” śpiewał kolędy przy akompaniamencie 10-osobowego zespołu muzycznego. 22 stycznia 2012 r. brał udział w Koncercie Kolęd organizowanym w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach. Obecnie chór prowadzi organista Pan Piotr Koper.

Zespół taneczny „FRESH MOVE”
Działa od października 2012 r. Prezentuje układy taneczne w stylu hip-hop. Działają dwie grupy zespołu: młodsza – F1 oraz starsza – F2. Zawodniczki Zespołu FRESH MOVE pod okiem Pani Katarzyny Krysztofiak wzięły udział  w Otwartych Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Europy w Tańcu Sportowym. Zawody odbywały się dwa dni 20 i 21 kwietnia 2013 r. w Łodzi. W Otwartych Mistrzostwach Europy w kat. Hip Hop solo juniorzy  liga B wzięły udział Kinga Otomańska i Anna Krzysztofik. Dziewczęta wywalczyły miejsca w finale: Kinga – miejsce 4, Ania – miejsce 1. Wielki sukces w Mistrzostwach Europy odniósł również duet Anny Krzysztofik i Karoliny Lewandowskiej. Zawodniczki startowały w Ekstraklasie kat. Hip Hop junior, zajmując w finale miejsce 9.

Grupa artystyczna Ldzań-Grabia
Grupa składa się z miłośników fotografii, plastyki, poezji, rzeźby, przyjaciół nad rzeką Grabią. Artyści utrwalają w swych pracach historyczny i codzienny wizerunek Ldzania. Ich prace ukazują przyrodę, naturę w swych najpiękniejszych fragmentach, szczegółach. Członkowie grupy Ldzań-Grabia to pracownicy różnych profesji, nauczyciele, naukowcy, osoby związane ze środowiskiem aktorskim. Łączy ich wspólna myśl – aby dzielić się z innymi swoją wyobraźnią i wrażliwością. Grupa Ldzań-Grabia ma charakter otwarty, zaprasza wszystkich chętnych, którzy posiadają swój dorobek artystyczny.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi