Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Wodzierady - twórcy

Maria Walczak (tel. 43 677 30 13)
Artysta malarz. Maluje motywy kwiatowe, pejzaże wiejskie olejem na płótnie. Maluje też pastelami na kartonie, plakatówką na sklejce, a także szkicuje portrety ołówkiem na brystolu.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi