Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Sędziejowice - zespoły

Zespół Pieśni i Tańca Seniorów „Ziemia Sędziejowicka”
Składa się z byłych tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca „Sędziejowiczanie”. Założycielem i choreografem jest Dyrektor GOK-u Pan Grzegorz Brożyński, zaś akompaniatorem Sylwester Kijański – kierownik Kapeli Ludowej „Grabianie”, która przygrywa zespołowi.

W programie zespół prezentuje tańce i przyśpiewki: sieradzkie, narodowe: mazur  i polonez, łowickie, regionu rzeszowskiego i podregionu przeworskiego. Ziemia Sędziejowicka posiada stroje: Księstwa Warszawskiego, łowickie, sieradzkie letnie, rzeszowskie.

Kapela Ludowa „Grabianie” powstała w 1999 r. Gra owijoki, polki, walczyki, czerpiąc  z folkloru sieradzkiego. Przygrywa zespołom: „Ziemia Sędziejowicka” i „Mali Sędziejowiczanie”, wykonując tańce ludowe i narodowe.

Pomimo krótkiego okresu działalności ma na swoim koncie udział w XXXIV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (2000 r.) oraz sukcesy na Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych w Bedlnie: 1999 r. – wyróżnienie, 2001 r. – II nagroda, 2002 r. – wyróżnienie, 2003 r. – I nagroda. Instruktorem kapeli jest Sylwester Kijański.

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Mali Sędziejowiczanie” Instruktorem zespołu jest Katarzyna Matusiak, a oprawą muzyczną zajmuje się Kapela Ludowa „Grabianie” pod kierownictwem Sylwestra Kijańskiego.

Członkami zespołu są uczniowie miejscowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w wieku od ośmiu do dwunastu lat. Podstawowy skład to sześć par tanecznych i cztery rezerwowe. Zespół posiada przygotowany program (30 min.), na który składają się tańce narodowe – polonez i krakowiak oraz tańce folkloru sieradzkiego.

Kapela Podwórkowa „Sędziej”
Od 2000 r przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach działa Kapela Podwórkowa „Sędziej”. Już w pierwszym roku swego istnienia kapela zdobyła specjalne wyróżnienie podczas XV Ogólnopolskiego Jarmarku Kapel Podwórkowych Łaziska Górne ‘2001 oraz na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych Kalisz Pomorski ‘2001.  Z powodzeniem uczestniczyła w VI i VII Muzycznych Spotkaniach Podwórkowych w Warcie (2001 r., 2002 r.) i Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych Piotrków Trybunalski ‘2002.

W swoim bogatym repertuarze ma tanga, walce, poleczki, ale nie brakuje też własnych kompozycji. Tą grupą ludzi kochających ginącą już muzykę retro kieruje Sylwester Kijański.

Zespół Śpiewaczy „Sędziejowianki” powstał w 1995 r. z inicjatywy Dyrektora GOK-u - Grzegorza Brożyńskiego. Pierwszymi członkiniami były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich  w Sędziejowicach. W późniejszym okresie dołączyły do grupy osoby z poza Sędziejowic.

Obecnie zespół liczy dziesięć osób. Instruktorem jest Andrzej Rudnik (akordeon), który wraz z Kapelą Podwórkową „Sędziej” akompaniuje zespołowi. Repertuar stanowią pieśni patriotyczne, ludowe, kolędy, piosenki biesiadne, itp.

Orkiestra Dęta „Druh” pod patronatem OSP W listopadzie 1999 r. z inicjatywy dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury - Grzegorza Brożyńskiego i Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach, podjęto starania w celu reaktywowania orkiestry dętej po długiej przerwie. Mimo, że orkiestra obecnie istnieje dopiero kilka lat to już niejednokrotnie zdołała podbić serca publiczności, a także uczestniczyła w regionalnych konkursach, zbierając pochlebne opinie jury.

W repertuarze orkiestra ma: hymny, pieśni kościelne i świeckie, polki, marsze, mazurki, kujawiaki, a także melodie popularne. Orkiestra uświetnia swoimi występami święta państwowe, religijne, ludowe oraz imprezy okolicznościowe.

Zespół Tańca Nowoczesnego Awangarda – prowadzony jest przez Panią Paulinę Szymorek.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi