Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Sędziejowice - ośrodki kultury

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice
tel. 43 677 17 22,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.ok.gminasedziejowice.eu

STOWARZYSZENIE POMYSŁOWI, ROZWOJOWI I AKTYWNI RAZEM
Podule 19, 98-160 Sędziejowice
Wśród członków stowarzyszenia są osoby uzdolnione plastycznie, tworzące niezwykłe obrazy, niepowtarzalne bukiety z liści i wiele innych dzieł. Panie spotykają się w świetlicy w Podulach, gdzie powstają piękne efekty ich plastycznych talentów. Twórczość Stowarzyszenia można podziwiać na lokalnych świętach, np. w Sędziejowicach.

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE GMINY SĘDZIEJOWICE
Kolonia 10B, 98-160 Sędziejowice tel. 43 671 13 53, 43 671 10 88
Jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność społecznie użyteczną typu non-profit na rzecz mieszkańców Gminy Sędziejowice.

Do głównych zadań Towarzystwa należy:
- prowadzenie i wspieranie inicjatyw w zakresie niesienia pomocy społecznej zwłaszcza rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom niepełnosprawnym, a także wyrównywania szans tych osób oraz rodzin,
- wspomaganie działalności w zakresie kultury, popularyzacji historii, tradycji i teraźniejszości gminy, w tym pozytywnych wydarzeń i ludzi
Towarzystwo powstało z inicjatywy Pani Krystyny Komorowskiej. Gromadzone pamiątki historyczne dotyczące gminy i szkoły staraniem Towarzystwa znalazły swoje stałe miejsce ekspozycji. Utworzono Izbę Regionalną mieszczącą się w XIX-wiecznym dworku w Sędziejowicach, położonym na terenie Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego. Kustoszem Izby Regionalnej jest Beata Magdziak dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach.

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice, tel. 43 671 12 11
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.biblioteka.gminasedziejowiece.eu

Źródło: Urząd Gminy w Sędziejowicach oraz Pani Krystyna Komorowska
Źródło: Folder: „Dolina rzeki Grabi – rzeka możliwości”
                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi