Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Drużbice- festyny

Dożynki Gminne
Dożynki to tradycyjne święto rolników. Przebiega niezmiennie według ustalonego ceremoniału. Gospodarzami uroczystości co roku są mieszkańcy innych wsi z terenu Gminy. W roku 2012 byli nimi mieszkańcy Wdowina, Wdowina Kolonii, Gadek i Gręboszowa. W roku 2013 gospodarzem dożynek było sołectwo Wadlew. Święto plonów rozpoczęło się uroczystą mszą św. dziękczynną w kościele parafialnym w Wadlewie. Podczas mszy św. został poświęcony chleb dożynkowy, oraz wieńce dożynkowe. Następnie już na placu w centrum wsi  miała miejsce dalsza część uroczystości. Zebranych gości i mieszkańców powitali  Wójt  Gminy  Drużbice  Pani  Bożena  Zielińska  oraz  zastępca  Wójta  Pan  Paweł Ciotucha, którym wręczono chleb i wieńce dożynkowe. Na uroczystość przygotowano bogato udekorowane płodami rolnymi stoiska o charakterze handlowym, wystawienniczym i gastronomicznym. Po oficjalnej części uroczystości na scenie prezentowali się lokalni artyści: zespoły dziecięce, młodzieżowe i dorosłe formacje.

Dla licznie zgromadzonych mieszkańców przygotowano wiele atrakcji, zwłaszcza dla młodszej części publiczności, smakowite lokalne potrawy, interesujące wystawy. Uroczystość zakończyła już tradycyjnie wspólna zabawa do późnych godzin wieczornych.

Dzień Matki
Zgodnie z tradycją kultywowaną w Gminie od 2009 roku, uroczysta akademia dla matek połączona jest z poradami profilaktyki zdrowotnej dla pań. Program artystyczny dla matek zaprezentowały dzieci i młodzież oraz starsze formacje z terenu gminy.

Koncert  Noworoczny
Koncerty Noworoczne cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. W roku 2013 mieszkańcy Gminy spotkali się w Gminnej Hali Sportowej w Drużbicach na II Koncercie Noworocznym podsumowującym dorobek kulturalny Gminy.

Można było usłyszeć utwory z kanonu muzyki poważnej, rozrywkowej i gorące rytmy latynoamerykańskie w wykonaniu Orkiestry Gminnej „Suchcice i okolice” pod batutą Mateusza Cieślaka, jak i wysłuchać kolęd i utworów ludowych w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego i Zespołu „Ale Babki” z Gminnej Biblioteki Publicznej. Na scenie gościnnie wystąpiła kapela z Orzku. Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi” na Koncercie Noworocznym reprezentowała Pani Prezes Zarządu Anna Doliwa wraz z Panem Wiceprezesem Ireneuszem Omyłą.

Przegląd kolęd i pastorałek
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach. Konkurs ma na celu prezentację kolęd i pastorałek, rozwijanie talentów muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do kultywowania tradycji śpiewu kolęd i pastorałek.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi