Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Sędziejowice - gastronomia

• Jan Gawryszuk, Siedlce 102, 98-160 Sędziejowice

• Dariusz Urbaniak, Grabica 5, 98-160 Sędziejowice

• Dorota Płóciennik, Grabno 3, 98-160 Sędziejowice

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi