Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Drużbice - KGW

• GMINNE STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W DRUŻBICACH
Siedziba Stowarzyszenia: Drużbice Kolonia 122 a, 97-403 Drużbice, tel. 44 631 15 93
W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie poszczególnych wsi: Drużbice, Gręboszów, Hucisko, Kobyłki, Podstoła, Rawicz, Suchcice, Teresin, Wadlew, Kazimierzów, Zbijowa.
Panie ze Stowarzyszenia kilka razy w roku organizują  imprezy, które na stałe wpisały się w gminny kalendarz wydarzeń. Uczestniczą też w imprezach organizowanych poza Gminą. KGW z Podstoła wystąpiło na imprezie „Smaki Ziemi Łódzkiej” z potrawą Kapusta z grochem „Babuni”. Jednym z celów działalności SKGW jest kultywowanie lokalnych zwyczajów i przekazywanie ich młodszemu pokoleniu. To dzięki Paniom skupionym w Kołach Gospodyń Wiejskich tradycja drużbickiej gęsiny, podawanej w dniu 11 listopada, staje się elementem promocji Gminy.
„Na Świętego Marcina najlepsza gęsina”, bo przecież gęś to herbowy ptak Gminy Drużbice.
Gospodynie słyną z umiejętności przygotowywania tradycyjnych potraw.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi