Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Sedziejowice - KGW

• KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH GRABNO-ZAMOŚĆ istnieje od lat powojennych.
Obecnie Panie chętnie włączają się w organizację gminnych i parafialnych uroczystości. Uczestniczą też w lokalnych imprezach czego dowodem jest obecność Pań z KG w Grabnie w imprezie „Odjazdowy Bibliotekarz”, czy projekcie pn. „Pociągiem przez Łódzkie”

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi