Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Drużbice - hotele

• Zajazd Guliwer – Restauracja
Drużbice Kolonia 102, 97-403 Drużbice, tel. 44 631 12 11

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi