Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Drużbice - Zabytki

Kościół św. Ignacego Loyoli w Suchcicach
Kościół modrzewiowy, kryty gontem, wewnątrz wyłożony nowymi deskami sosnowymi. Erygowany 25 XII 1780 r. przez abp gnieźnieńskiego Antoniego Ostrowskiego. Ołtarz główny i 2 ołtarze boczne z desek, obciągnięte płótnem malowanym temperą. W ołtarzu głównym obrazy św. Ignacego Loyoli i Świętej Trójcy.

Kościół pw. Św. Floriana w Wadlewie – został erygowany przez abp łódzkiego Władysława Ziółka 28 sierpnia 1994 r. Kamień węgielny w 1995 r. poświęcił Jan Paweł II, wmurował w 1996 r. abp Władysław Ziółek. Budowę rozpoczęto w 1999 r. wg projektu arch. Elżbiety Kucharczyk. Kościół w konwencji tradycyjnej, jednonawowy. Budowę zakończono 31 VII 1998 r. Konsekrowany 2 VIII 1998 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Kościół pw. św. Rocha w Drużbicach – Kościół z początku XX wieku wybudowany w stylu neogotyckim  według projektu Kornela Szrettera .

Cmentarze  ewangelickie w Rasach (gdzie zachowały się szczątki jedynie trzech grobów) i Stokach (gdzie pozostały fragmenty kilkunastu grobów) – obydwa bardzo zaniedbane. Najstarsze groby pochodzą z XIX wieku.

Obelisk w Patoku – upamiętniający katastrofę samolotu „Łoś” z 4.09.1939 r.

Młyn wodny w Chynowie – wybudowany na przełomie XIX i XX wieku, drewniano-murowany (murowany parter, drewniane piętro), nieczynny od 1960 roku, położony nad Małą Widawką dopływem Grabi. Dostępny do zwiedzania z Właścicielem.

Młyn Zalepa – wybudowany w XIX wieku, drewniany  młyn wodny położony nad rzeką Grabią, ok. 1 km na północ od Drużbic. Pięknie położony, obecnie nieczynny. Właściciele pozwalają na zwiedzanie obiektu.

Młyn Kuców – z początku XX wieku położony w miejscowości Wdowin nad rzeką Grabią. Młyn jest czynny, od 1957 roku  napęd turbiną wodną zastąpiono silnikiem elektrycznym. Można go zwiedzać po wcześniejszym umówieniu się z właścicielem.

Dworek w Głupicach – został zbudowany w połowie XIX wieku przez Władysława Bykowskiego, przebudowany w XX wieku, do 1944 r. należał do rodu Walickich. Po wojnie był zamieszkiwany przez przypadkowych lokatorów, aż popadł w  kompletną ruinę. Wokół dworu pozostałości ogrodu z olbrzymimi kilkusetletnimi dębami (pomnikami przyrody).

Dworek w Bukowiu Dolnym – klasycystyczny dwór murowany z pierwszej  połowy XIX wieku w kształcie przypominającym podkowę. Na froncie budynku portyk wsparty na kolumnach (było ich sześć) zwieńczony trójkątnym szczytem. Obecnie dwór jest zrujnowany, a otaczający go ogród jest również zaniedbany.

Dwór Wrzosy – nawiązuje do klasycyzmu. Jest to budowla drewniana, modrzewiowa, kryta dachem polskim. Do dworu prowadzi aleja dębowa. Zabytek należy do osoby prywatnej i jest zamieszkały i jest remontowany. Wrzosy położone są na północ od trasy nr 8/E67 Bełchatowa do Piotrkowa (kierunek na Suchcice   za  Dobrzelowem, a następnie po ok. 500 m w lewo).

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi