Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Sedziejowice - Zabytki

Młyn Krzywda w Brzeskach – zabytkowy młyn wodny położony nad rzeka Grabią, zbudowany w 1920 roku, początkowo był napędzany kołem wodnym, obecnie ma napęd elektryczny. Istnieje możliwość zwiedzania po wcześniejszym umówieniu się z właścicielem Młyn leży na Szlaku Młynów nad Grabią.

Młyn w Woli Marzeńskiej – to drewniany obiekt wzniesiony w końcu XIX wieku, położony na lewym brzegu rzeki Grabi, obecnie ma napęd elektryczny. Wpisany do rejestru zabytków woj. łódzkiego. Leży na Szlaku Młynów nad Grabią. Właściciel udostępnia obiekt do zwiedzania.

Młyn w Nowych Kozubach – obecnie posiada napęd elektryczny, obok znajduje się mała elektrownia wodna, istnieje możliwość ich zwiedzania po wcześniejszym umówieniu się z właścicielem.

Kościół pw. Świętej Marii Magdaleny Pokutnicy i Świętego Klemensa I Rzymskiego w Sędziejowicach – mieści się przy ul. Powstańców 1963 r. nr. 14, został zbudowany na miejscu drewnianego kościoła, który spłonął w 1994 r. od uderzenia pioruna, w kształcie ośmioboku. Poświęcony 22 VII 1987 r. przez bpa Bohdana Bejze.

Dworek klasycystyczny z XIX wieku – neoklasycystyczny, murowany dworek zbudowany ok. 1940 roku położony w malowniczym parku, przebudowany na początku XX wieku. Zbudowany na planie czworokąta, pokryty dachem czterospadowym z mansardami. Od frontu znajduje się okazały ganek z czterema kolumnami na nich balkon. Dworek należy do Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.

Kościół parafialny pw. NMP w Marzeninie – murowany, wybudowany w latach 1370-1372  (przez fundację biskupów gnieźnieńskich), wielokrotnie przebudowywany i remontowany. W trakcie remontu 1992 odkryto liczne malowidła z XVI wieku (sceny biblijne z życia Chrystusa, Matki Bożej i św. Anny). W parafii są zabytkowe lichtarze, ornaty, feretrony, żyrandole, rzeźby, krzyże. W sumie naliczono 50 pozycji w księdze ewidencji zabytków ruchomych. Ołtarz soborowy i wystrój prezbiterium wykonano w 1991 r.

Cmentarz w Marzeninie - zbiorowa mogiła polskich żołnierzy poległych w trakcie działań wojennych we wrześniu 1939 roku.

Cmentarz w Marzeninie - mogiły żołnierzy niemieckich poległych w czasie I Wojny  Światowej.

Cmentarz w Sędziejowicach – znajdują się tu mogiła powstańców styczniowych z oddziału gen E. Taczanowskiego oraz pomnik z 1874 r. wzniesiony przez Rosjan dla upamiętnienia Kozaków poległych w bitwie pod Sędziejowicami 26 sierpnia 1863 r.


Pomnik poległych Kozaków


Mogiła powstańców

Kościół pw. św. Wacława Męczennika w Grabnie - tutejsza parafia została erygowana w XIV w. przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorię Skotnickiego. Pierwszy drewniany kościół pod pierwotnym wezwaniem św. Wacława i św. Mikołaja, konstrukcji zrębowej, został wystawiony około 1370 r. z fundacji Grabińskich, właścicieli okolicznych dóbr. Obecny kościół został poświęcony w maju 1999 roku a konsekrowany we wrześniu 2000 roku przez abp Władysława Ziółka. W nowym kościele zachowały się przedmioty sakralne z istniejącego tu wcześniej kościoła.

Cmentarz w Zamościu - jesienią 1914 r. rozegrała się bitwa pod Zamościem, w której bój stoczyły 10., 104., 156. i 211. Pułki Piechoty armii niemieckiej z 7 rosyjską Dywizją Piechoty, którą dowodził polski pułkownik Józef Dowbor-Muśnicki, który później wsławił się w czasie Powstania Wielkopolskiego z 1919 r. Na cmentarzu spoczywa kilkudziesięciu żołnierzy niemieckich, odrestaurowany przez fundację ,,Pamięć'' w 1997 r.

Młyn Kurek w Woli Wężykowej - drewniany wzniesiony w XIX wieku, czynny do 1960 r do końca działał na koło wodne. Obecnie młyn popada w ruinę ( jest niedostępny do zwiedzania). Własność prywatna.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi