Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Sędziejowice - Parki

Ogród botaniczny -  istnieje od maja 2000 roku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach. Szkolny ogród botaniczny wzbudza zainteresowanie i podziw, tym bardziej, że najbliższy znajduje się w Łodzi. Wśród skał rośnie około 300 gatunków różnorodnych roślin. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach już po raz drugi został laureatem konkursu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia” ogłoszonego w marcu 2013 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rezerwat Grabica – częściowy rezerwat torfowiskowy „Grabica” położony jest w sąsiedztwie wsi Grabica w granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Utworzony w 2000 r. Występują tu rośliny znajdujące się pod ścisłą ochroną i rośliny rzadkie np.  widłak torfowy,  bagno zwyczajne, grążel żółty, pałka szerokolistna, storczyk krwisty, rosiczka długolistna, kalina koralowa, rzęsa mniejsza.

Rezerwat Jodły Łaskie o pow. 59,19 ha – stworzony do ochrony lasu mieszanego z udziałem jodły pospolitej, 200-letnich dębów oraz okazałych sosen.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi