Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Drużbice - szlaki turystyczne

Szlak kajakowy
Wśród pól i lasów przez teren gminy przepływa Grabia. Jej nurt jest spokojny i sprzyja uprawianiu kajakarstwa. Na całej długości trasy znajduję się plaże z miejscami na kąpiel w czystej rzece.

Szlak rowerowy (45 km)
Przebieg trasy:
Bełchatów-Dobrzelów-Parasolka-Bukowie Górne-Bukowie Dolne-Kazimierzów- Drużbice-Rawicz-Góra Krzemieniec-Jezioro Krzemieniec-Dziewuliny- Boryszów-Stary Krzepczów-Gadki-Wdowin Kolonia-Emilianów-Stefanów- Suchcice-Mzurki-Huta-Wielopole-Dobrzelów-Bełchatów.

Warto w Drużbicach zatrzymać się na dłużej i zwiedzić kościół zlokalizowany przy samej trasie. W Suchcicach podobnie warto zobaczyć drewniany kościół.

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi