Licznik odwiedzin Darmowy licznik odwiedzin
Text Size
   

Gmina Sędziejowice - szlaki turystyczne

Szlak Młyny nad Grabią
Żółty, pieszy, długość 36 km.
Szlak jest atrakcją dla turystów, bowiem łączy zachowane elementy architektury przemysłowej w postaci licznych młynów (6 młynów wodnych zbudowanych nad rzeką Grabią) z unikatową przyrodą Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Grabi, Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz zabytkami Łasku. Grabia jest jedną z najczystszych rzek województwa łódzkiego. Jej brzegi zamieszkuje liczne ptactwo, bobrze rodziny i wydry. Do najpopularniejszych zabytków na trasie należy młyn „Krzywda” we wsi Brzeski, który pięknie wkomponował się w okalającą go przyrodę.
Szlak Młynów nad Grabią łączy ze sobą następujące miejscowości:
Łask Kolumna-Łask-Orchów-Okup Fabryczny-Zielęcice-Wola Marzeńska-Marzenin-Kustrzyce-Lichawa-Emilianów-Brody-Brzeski-Kobuzy-Grabica-Wola Wężykowa-Siedlce Łaskie

Łódzki Szlak Konny
Pomarańczowy, najdłuższy w Europie.Powstał w ramach projektu „Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”. Składa się z 2 pętli: wewnętrznej i zewnętrznej łącznie ponad 1800 km. Z inicjatywy lokalnych ośrodków jazdy konnej szlak wydłużył się o ponad 200 km nowych tras. Planowane jest wyznakowanie kolejnych nowych odcinków. Szlak łączy ponad 200 ośrodków jeździeckich, oferuje ponad 1000 atrakcji turystycznych. Pozwala na korzystanie z różnych form aktywnego wypoczynku: turystyki rowerowej, pieszej, wodnej. Liczne ośrodki jeździeckie oferują usługi uwzględniające różny poziom umiejętności jeździeckich turysty. Portal Turystyki Aktywnej „W siodle” (www.wsiodle.lodz.pl) zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz pozwala łatwo i szybko zaplanować wymarzoną podróż.
Na terenie Gminy szlak wiedzie przez miejscowości:
Niecenia-Wola Marzeńska-Marzenin

Szlak Skarby Ziemi Sieradzkiej
Niebieski, rowerowy.
Jest kontynuacją szlaku imienia  św. M. M. Kolbego.
Na terenie Gminy szlak wiedzie przez miejscowości:
Rososza-Marzenin-Kustrzyce-Grabia-Sędziejowice-Kozuby-Podule

Szlak Kajakowy nad Grabią
Udrożnienie szlaku kajakowego Grabia-Widawka-Warta daje szansę rozwoju turystyki wodnej na obszarze powiatu łaskiego, w tym również Gminy Sędziejowice, przez którą płynie rzeka. Grabia jest prawym dopływem Widawki o długości 77,3 km i powierzchni dorzecza 813 km2. Nikła początkowo dolina Grabi rozszerza się na obszarze lesistych wydm Wysoczyzny Łaskiej. Rzeka płytka, bezpieczna w płynięciu, bardzo malownicza, na wielu odcinkach o naturalnym przebiegu. Latem w górnym biegu niski poziom wody wymusza wychodzenie z kajaka w miejscach płycizn i przenosek.W trakcie spływu można podziwiać drewniane młyny we wsiach: Zielęcice, Wola Marzeńska, Brzeski czy Kozuby. Grabia jest jedną z najczystszych rzek w województwie łódzkim, zatem warto ją poznać.

Proponowany przebieg trasy:
Łask-Zielęcice-Bilew-Marzenin-Kustrzyce-Lichawa-Brzeski-Nowe Kozuby-Grabno

                 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 oś 4 LEADER
"Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - nabywanie umiejętności i aktywizacja"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi